THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ

 

“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH VÀ CÁC VIỆC DÂN SỰ KHÁC

  1. Cấp bản sao từ sổ gốc
  2. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam
  3. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

XÂY DỰNG, BẤT ĐỘNG SẢN

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ ỦY THÁC TƯ PHÁP

LUẬT SƯ, VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VÀ CÔNG TY LUẬT

TRỌNG TÀI

CÔNG CHỨNG VIÊN, VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THỦ TỤC KHÁC

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP

TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP, BỘ NGOẠI GIAO, BỘ XÂY DỰNG

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 619 other followers

%d bloggers like this: