BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)
Advertisements

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Ý KIẾN CHUYÊN GIA BTaKKg6yc

Alain LacabaratsChánh tòa, Tòa Phúc thẩm Paris, CH Pháp

Liên quan đến các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, đúng là trong hệ thống pháp luật của Pháp, chỉ có hai loại chủ thể: Chủ thể thứ nhất là pháp nhân, bao hàm cả Nhà nước trung ương và các chính quyền địa phương, và Chủ thể thứ hai là cá nhân. Chúng tôi không có loại chủ thể là hộ gia đình. Tôi hiểu rằng, do đặc thù của Việt Nam nên đòi hỏi phải tiếp tục quy định hộ gia đình như một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự. Khi nghiên cứu các quy định của Bộ luật dân sự của Việt Nam, tôi có cảm giác là trong một hộ gia đình, các thành viên luôn hòa thuận với nhau. Nhưng những thẩm phán chúng tôi luôn có một cách nhìn nhận khác, nghĩa là nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề để tiên lượng trước những trường hợp xảy ra tranh chấp.

Nguồn: Hội thảo quốc tế “Bộ luật dân sự (sửa đổi)”, Nhà Pháp luật Việt – Pháp. Hà Nội, 28-30/10/2002

BTaKKg6yc

Advertisements
HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT
%d bloggers like this: