Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY

Advertisements

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Tháng 3/1996 

Mục lục

Lời giới thiệu
Phần I. Những vấn đề chung về công ty.
Phần II. Thực trạng pháp luật về công ty ở Việt Nam.
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật hiện hành về công ty.
Tài liệu tham khảo  

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Exit mobile version