CHUYÊN ĐỀ LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thông tin khoa học pháp lý chuyên đề

Số Tháng 3/1997 

Mục lục

Lời giới thiệu
1. Pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam – quá khứ, hiện tại và tương lai
2. Một số nội dung chủ yếu của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996
3. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4. Nghị định 12/CP ngày 18/12/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: