MỘT SỐ BÀI VIẾT VÀ NÓI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Tác giả/tập thể tác giả

Viện NCKH Pháp lý 

Năm xuất bản

2000

Mục lục

Lời nhà xuất bản
I. GIAI ĐOẠN 1919-1945
II. GIAI ĐOẠN 1945-1954
III. GIAI ĐOẠN 1954-1969

Đơn vị xuất bản: Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp

Nơi có thể mượn: Thư viện Đại học Luật HN/ Thư viện Bộ tư pháp

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: