Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN CIVILLAWINFOR BẰNG GOOGLE

summer2004_tennis.gif

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: