Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

SƠ ĐỒ QUI TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI

3483045

SOURCE: CHINHPHU.VN

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: