THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: MỘT SỐ BÌNH LUẬN NGẮN

Advertisements

PGS.TS. PHẠM DUY NGHĨA – KHOA LUẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Góp phần đánh giá LDN 2005 sau một năm thực thi, tôi có một số bình luận ngắn dưới đây:
Về thủ tục đăng ký kinh doanh:

TT

Tên việc

Làm ở đâu

Chi phí

Nhận được gì

1

Nộp hồ sơ ĐKKD

18 Yên Phụ
(Phòng 305)

200.000 VND

Giấy biên nhận đã nộp hồ sơ ĐKKD

2

Báo hồ sơ chưa đủ hoặc tên doanh nghiệp đã trùng, gây nhầm

18 Yên Phụ

 

Giấy báo bổ sung hồ sơ

3

Đến nhận chứng nhận ĐKKD

18 Yên Phụ

 

Giấy chứng nhận ĐKKD

4

Đăng ký con dấu

18 Yên Phụ

20.000 VND

Biên lai đã nộp hồ sơ khắc dấu

5

Trả tiền tại doanh nghiệp khắc dấu được chỉ định

 

200.000 VND cho dấu đồng, 300.000 VND cho dấu liền mực

Biên lai thu tiền mua con dấu; Giấy hẹn trả con dấu

6

Nhận con dấu

18 Yên Phụ

 

Nhận con dấu

7

Đăng ký mã số thuế

18 Yên Phụ

 

Giấy biên nhận hồ sơ

8

Nhận mã số thuế

18 Yên Phụ

 

Nhận mã số thuế

9

Đăng báo thành lập DN

Báo, mạng thông tin của cơ quan ĐKKD

 

Biên lai đã nộp tiền đăng báo

Về tên doanh nghiệp:

Về hợp danh

SOURCE: VCCI.COM.VN

Exit mobile version