THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

XÓA BỎ CÁC KHÁC BIỆT BẤT HỢP LÝ GIỮA DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC NHAU

Advertisements

 

Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng, Viện Quản lý kinh tế Trung Ương


Ông Hoàng Quyết Tiến, Giám đốc, Công ty Cổ phần An Sinh


Ông Nicolas Audier, Công ty Luật Gide Loyrette Nouel


Ông Fred Burke, Tổng Giám đốc, Baker &McKenzie


Ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Chính sách Kinh tế Vĩ mô,
Viện Quản lý kinh tế Trung Ương và thành viên Ban Soạn thảo Luật DNTN


Ông Hồ Xuân Hùng, Phó Ban Chỉ Đạo Đổi mới và Phát triển DNNN


Ông Hoàng Thanh Phú, ủy viên thường trực,
Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc Hội


Ông Nguyễn Như Phát, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp Luật

SOURCE: KINHDOANH.COM.VN

Exit mobile version