Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

ĐỀ CƯƠNG VẤN ĐỀ 9 – MODUL2: HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC – HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN, HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

. TÀI LIỆU

1. Tài liệu bắt buộc:

– Bộ luật dân sự năm 2005 (Điều 527 – 546; 581-589) đối chiếu tương ứng với Bộ luật dân sự năm 1995;

– Các văn bản qui phạm pháp luật được gợi ý tại các trang 33 -34 Đề cương môn học Luật dân sự Modul 2

Đọc thêm:

+ Bộ luật hàng hải;

+ Luật hàng không dân dụng;

+ Luật đường sắt;

+ Luật giao thông đường bộ;

+ Luật giao thông đường thủy nội địa

+ Quyết định 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07-11-2007 :Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

+ Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT/BCA-BTC ngày 07-11-2007: Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

…………………………………

Continue reading

CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG BẢO HIỂM TÀI SẢN

THS. NGUYỄN THỊ THỦY –  ĐH LUẬT TP HCM

Cũng giống như bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào, đối tượng kinh doanh sẽ chi phối rất nhiều đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đó. Trong bảo hiểm tài sản, đặc tính của từng loại tài sản và rủi ro liên quan đến các tài sản chi phối và hình thành nên kỹ thuật bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản. Đồng thời pháp luật bảo hiểm tài sản cũng bị chi phối bởi những đặc trưng này. Pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội, do vậy, pháp luật sẽ bị chi phối bởi những đặc trưng của các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Trong quan hệ bảo hiểm tài sản, những yếu tố chủ yếu chi phối quy định của pháp luật bảo hiểm tài sản bao gồm: rủi ro, nguyên tắc có quyền lợi đối với tài sản bảo hiểm, nguyên tắc trung thực tuyệt đối, trách nhiệm bảo hiểm được giới hạn theo giá trị tài sản, quan hệ bảo hiểm tài sản là quan hệ bồi thường.

1. Rủi ro

Rủi ro là khái niệm đầu tiên cần đề cập khi nói về bảo hiểm nói chung và bảo hiểm tài sản nói riêng vì rủi ro là cơ sở để hình thành nên bảo hiểm, có rủi ro mới có bảo hiểm. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về rủi ro. Chẳng hạn, theo Allan Wilett: “Rủi ro là sự bất trắc cụ thể liên quan đến việc xuất hiện một biến cố không mong đợi” . Theo David Bland: “Rủi ro ám chỉ một số hình thức không chắc chắn về hậu quả của một tình huống nhất định”. Còn theo tác giả Nguyễn Hải Sản: “Rủi ro thường được định nghĩa là xác suất có thể xảy ra một thiệt hại. Nó là sự may rủi về một hậu quả không có lợi hay là sự tiến triển dẫn tới kết quả gây ra một thiệt hại kinh tế đối với cá nhân hoặc một công ty”.

Continue reading

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: