THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 8

Advertisements

TẠI KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XII

Ba luận điểm cơ bản mà các đại điểu quốc hội đưa ra cho Bộ trưởng Bộ KHĐT:

– Mức lạm phát cao (Mức lạm phát thấp nhất năm nay là 22%, nhưng phải quyết tâm thật cao thì mới có thể giữ được mức này – Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư)

– Nguyên nhân sâu xa của lạm phát là vấn đề cơ cấu kinh tế (Báo cáo của Thủ tưởng Chính phủ tại Quốc hội)

– Tình trạng doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào một số lĩnh vực không đúng ngành nghề kinh doanh tỷ lệ hơi cao, gây khó khăn cho hoạt động chung của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng tới cân đối vĩ mô chung

Bộ trưởng Bộ KHĐT kết luận: “Hôm nay, tôi xin phép Thủ tướng trình bày hết vấn đề để QH, toàn dân đồng bào biết được tình hình. Từ đó, trách nhiệm của Bộ KH-ĐT cũng mức độ thôi”

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP TỪ  CÁC NGUỒN:

http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=49559&Kind=205

http://www.tapchiketoan.com/tin-tuc/tin-tuc-ngan-hang-tai-chinh/quoc-hoi-chat-van-cac-thanh-vien-chinh-phu-quan-ly-von-va-chinh-sach-ti-2.html

Exit mobile version