Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)

SƠ ĐỒ QUI TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT CỦA QUỐC HỘI ( Từ khi xây dựng chương trình luật, pháp lệnh đến khi được thông qua)

Advertisements

One Response

  1. Kinh gui Civillawinfo:

    Minh rat thich trang web nay va cho rang rat huu ich. Tiec rang dot nay vao trang nay hoi cham va hoi kho.

    Minh muon xin bai viet ve “Quy trinh xay dung luat cua Quoc hoi, tu khi xay dung chuong trinh luat va phap lenh den khi duoc thong qua”. Ban soan thao co the cho xin qua Email duoc khong. Email cua minh la phanphuonglien2006@gmail.com. Xin chan thanh cam on. Lien

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: