THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 18

Advertisements

Các văn bản do chính phủ và cơ quan trực thuộc chính phủ đều qui định: Nghị định/thông tư …. có hiệu thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Như vậy, người dân – chủ thể trực tiếp chịu tác động bởi các qui định trong các văn bản này, muốn biết chúng có hiệu lực đối với mình khi nào thì buộc phải tìm hiểu, tra cứu số công báo đã đăng văn bản và ngày đăng công báo?

Trên thực tế, công báo là thuật ngữ quá xa lạ và là hàng “xa xỉ phẩm” đối với đại đa số người dân!?

Nếu đây là qui định mang tính thói quen thì cần phải thay đổi. Nếu đó là nguyên tắc, thì phải chăng đây là một trong những dấu hiệu không minh bạch của pháp luật???

Civillawinfor

Exit mobile version