Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

SUY NGẪM 24

image Theo Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản qui phạm pháp luật – Bộ tư pháp, kết quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản qui phạm pháp luật giai đoạn 2003 – 2008:

– Các bộ, ngành và địa phương đã tự kiểm tra được 33.155 văn bản. Qua kiểm tra, đã phát hiện 3.460 văn bản có dấu hiệu sai trái, cấp bộ đã phát hiện 333 văn bản, chiếm 10%; cấp tỉnh phát hiện được 3.127 văn bản, chiếm 90%.

– Riêng Bộ Tư pháp qua đã kiểm tra, phát hiện 2.174 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, chiếm 32% số văn bản do toàn ngành phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật. Các văn bản này chủ yếu là sai về căn cứ pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày, một số có dấu hiệu trái pháp luật về nội dung hoặc thẩm quyền đã và đang trong quá trình xử lý theo quy định.

Câu hỏi đặt ra là: Có cần thiết hay không sự thẩm định về những ảnh hưởng tiêu cực từ các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật? Trách nhiệm của cơ quan đã ban hành các văn bản đó?

Civillawinfor tổng hợp theo phapluattp.com.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: