THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 25

Advertisements

Nguồn nhân lực là một trong những sức mạnh cạnh  tranh nhất của Việt Nam (sau môi trường đầu tư), vì:

– Rẻ? Một số nhà đầu tư nước ngoài cho rằng lao động Việt Nam không còn rẻ và yếu tố lao động rẻ cũng không còn yếu tố quyết định;

– Nguồn nhân lực có trình độ cao? Việt Nam đang trong cơn “khát” yếu tố này;

– Thông minh và khéo léo? Đúng, nhưng kiến thức của người lao động còn mang tính chất cá nhân, dao động, thiếu cách xử lý vấn đề và suy nghĩ mang tính toàn cầu để mang nhiều tính ứng dụng thực tiễn;

– Có tính cộng đồng và hợp tác? Thực tế người lao động Việt Nam khi làm việc theo nhóm, tập thể, tính hợp tác rất kém.

– Người lao động tôn trọng người sử dụng lao động và được bảo vệ quyền lợi tốt?Đình công, đấu tranh tự phát đã trở thành thói quen của người lao động Việt Nam.

. . . . .

Sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam có thể bị tác động bởi những yếu tố trên trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế???

CIVILLAWINFOR tổng hợp từ vietnamnet.vn, laodong.com.vn, anninhthudo.vn

Exit mobile version