NHỮNG CAM KẾT WTO CỦA VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT

LƯƠNG VĂN TỰ – Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO của Vit Nam

I. Nhng cam kết chính :

Hiệp định gia nhập WTO của VN ký ngày 7/11/06 gồm 1074 trang.

Tóm lược các cam kết chính :

A – Cam kết chung :

1/ Minh bạch hóa chính sách kinh tế thương mại

2/ Xây dựng pháp luật phù hợp với các hiệp định và quy định của WTO

3/ Vị thế kinh tế của VN

4/ Trợ cấp nông nghiệp

5/ Trợ cấp ngư nghiệp

6/ Doanh nghiệp TM nhà nước

7/ Bỏ các lệnh cấm nhập khẩu

8/ Tham gia các hiệp định IT, SPS, Trip…

B – Cam kết về cắt giảm thuế nhập khẩu

1/ Mức giảm chung : Từ mức trung bình thuế NK hiện hành 17,4% sẽ giảm

xuống 13,4% trong vòng 5-7 năm.

2/ Hạn ngạch thuế quan, thuế quan theo ngành

C – Dịch vụ :

– Mở 11 ngành và 110 phân ngành lên 155 phân ngành của WTOII. Tình hình thc hin các cam kết ca WTO :

– Triển khai thực hiện sửa đổi luật phù hợp với các HĐ và qui định của WTO

– Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết

16NQCP ngày …

– Tiếp tục phổ biến và tuyên truyền thực hiện các cam kết WTO

III. Đánh giá tác động vic gia nhp WTO :

Mặt được :

– Nâng cao vị thế của VN trên trường quốc tế

– Thu hút đầu tư năm 2007 trên 20 tỉ USD – 7 tháng đầu năm 2008 trên 44 tỉ

USD

– Xuất khẩu tăng : 2007 tăng 22%, 7 tháng đầu năm 2008 tăng 37%

– Góp phần tăng trưởng kinh tế…

Thách thức :

– Cạnh tranh gay gắt trong khi sức cạnh tranh của ta còn yếu

– Chuyển từ điều hành trực tiếp sang điều hành gián tiếp khi nền kinh tế

chuyển sang thị trường

– Đương đầu với các rủi ro về tài chính, nhập siêu, thâm hụt ngân sách, vấn

đề an sinh xã hội khi nền kinh tế phân cực.

– Thiếu hụt nguồn lực cán bộ có trình độ cao quản lý kinh tế đất nước, quản

trị doanh nghiệp và các ngành nghề có giá trị tăng cao…

SOURCE: www.starvietnam.org

Advertisements

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: