Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2008

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

2. Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác.

3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

4. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.

5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao thông qua lại.

7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.

8. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.

9. Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố.

10. Dải phân cách là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân cách gồm loại cố định và loại di động.

11. Nơi đường giao nhau cùng mức (sau đây gọi là nơi đường giao nhau) là nơi hai hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành vị trí giao nhau đó.

12. Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định.

13. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.

14. Đường nhánh là đường nối vào đường chính.

15. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.

16. Đường gom là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô thị, công nghiệp, kinh tế, dân cư, thương mại – dịch vụ và các đường khác vào đường chính hoặc vào đường nhánh trước khi đấu nối vào đường chính.

17. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.

18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.

19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

20. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.

21. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng.

22. Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.

23. Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

24. Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới.

25. Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

26. Hành khách là người được chở trên phương tiện vận tải hành khách đường bộ, có trả tiền.

27. Hành lý là vật phẩm mà hành khách mang theo trên cùng phương tiện hoặc gửi theo phương tiện khác.

28. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động vật sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ.

29. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

30. Vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ.

31. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để thực hiện hoạt động vận tải đường bộ.

32. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ

1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác.

3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp.

4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đường bộ

1. Nhà nước tập trung các nguồn lực phát triển giao thông đường bộ, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; có chính sách huy động các nguồn lực để quản lý, bảo trì đường bộ.

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu tư, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động vận tải đường bộ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Điều 6. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ

1. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ là quy hoạch lĩnh vực chuyên ngành, gồm quy hoạch kết cấu hạ tầng, quy hoạch phương tiện giao thông và vận tải đường bộ.

2. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ được lập trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch các chuyên ngành giao thông vận tải khác.

3. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ được lập cho ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho ít nhất 10 năm tiếp theo; được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa của các quy hoạch đã được phê duyệt.

Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ sau khi được phê duyệt phải được công bố để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và tham gia giám sát.

4. Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ phải xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tính chất và quy mô phát triển; nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu vốn, nguồn vốn, nguồn nhân lực; xác định danh mục các dự án, dự án ưu tiên; đánh giá tác động của quy hoạch; xác định cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

5. Bộ Giao thông vận tải lập quy hoạch giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước, liên vùng, vùng; quy hoạch quốc lộ, đường cao tốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

6. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định quy hoạch giao thông vận tải đường bộ do địa phương quản lý, trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

Đối với quy hoạch giao thông vận tải đường bộ của thành phố trực thuộc trung ương loại đô thị đặc biệt thì Uỷ ban nhân dân thành phố lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và phải có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Quy hoạch các công trình kỹ thuật hạ tầng khác phải phù hợp, đồng bộ với quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

8. Nhà nước bảo đảm vốn ngân sách nhà nước và có chính sách huy động các nguồn vốn khác cho công tác lập quy hoạch giao thông vận tải đường bộ.

Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ

1. Cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ tại địa phương, có hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đến đồng bào các dân tộc thiểu số.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm đưa pháp luật về giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về giao thông đường bộ.

5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc thẩm quyền quản lý.

Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.

3. Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.

4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.

5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.

6. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.

7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy.

8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

9. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.

Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.

10. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.

11. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.

12. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này.

13. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã.

15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định.

16. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

17. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.

18. Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông.

19. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn.

20. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông.

21. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

22. Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

CHƯƠNG II

QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 9. Quy tắc chung

1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

2. Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.

Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ

1. Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

2. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông quy định như sau:

a) Tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại;

b) Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi;

c) Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

3. Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định như sau:

a) Tín hiệu xanh là được đi;

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;

c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

4. Biển báo hiệu đường bộ gồm năm nhóm, quy định như sau:

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết;

đ) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

5. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.

6. Cọc tiêu hoặc tường bảo vệ được đặt ở mép các đoạn đường nguy hiểm để hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường.

7. Rào chắn được đặt ở nơi đường bị thắt hẹp, đầu cầu, đầu cống, đầu đoạn đường cấm, đường cụt không cho xe, người qua lại hoặc đặt ở những nơi cần điều khiển, kiểm soát sự đi lại.

8. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về báo hiệu đường bộ.

Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ

1. Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ.

2. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.

3. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu tạm thời.

4. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường bảo đảm an toàn.

Điều 12. Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe

1. Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tuân thủ quy định về tốc độ xe chạy trên đường và phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn số ghi trên biển báo.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo tốc độ; tổ chức thực hiện đặt biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc đặt biển báo tốc độ trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

Điều 13. Sử dụng làn đường

1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.

3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

Điều 14. Vượt xe

1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.

2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.

3. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:

a) Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái;

b) Khi xe điện đang chạy giữa đường;

c) Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Trên cầu hẹp có một làn xe;

c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;

d) Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;

đ) Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;

e) Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

XEM VĂN BẢN HƯỚNG DẪN:

1. THÔNG TƯ SỐ 13/2009/TT-BGTVT NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA XE CƠ GIỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

2. THÔNG TƯ SỐ 07/2009/TT-BGTVT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

3. THÔNG TƯ SỐ 08/2009/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA

101 Responses

 1. Cho em hỏi. Em có đụng xe với một em nhỏ chừng 5,6 tuổi . E đi xe máy 110, em nhỏ đi xe đạp gây tai nạn nghiêm trọng vậy e có bị vi pham hình sự không?

 2. Cho em hỏi. Em có đụng xe với một em nhỏ chừng 5,6 tuổi . E đi xe máy 110 gây tai nạn nghiêm trọng vậy e có bị vi pham hình sự không?

 3. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who had been doing
  a little research on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU
  for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to
  discuss this topic here on your web site.

 4. trong khi cac dong chi cong an dang lam nhiem vu thi nguoi dan thay bat binh va dung dt di dong quay lai hinh anh va cac dong chi cong an da thu dt cua dan va bao la quay nhu vay la sai pham voi phap luat theo cac bac dong chi cong an noi nhu vay co dung khong

 5. xe de trong nha chi treu cong an xe day vao ma bat va cac dong chi caong an vao thu hoi xe va dua ve tru so khi chung toi xuong lay xe thi dua ho so la di xe khong doi mu bao hiem va khong co giay to cua xe vay cac dong chi lam nhu vay co dung voi quy trinh phap luat khong

 6. ngu*o*`i da^n tri`nh ddo^, tha^’p ke’m .,mu*’c pha.t cao qu’a cuo^.c so^’ng cua? ngu*o*`i dân se~ra sao . ddong lu*o*ng it’ oi? cuo^c so^ng kho’; kha(n ,co*m ao’ ga.o tie^`n chu*a ddu? no ,ddu? so^’ng , va.^y thi` quye^`n lo*.i cua? ngu*o*`i da^n nu*o*’c CO^.NG HOA` XA~ HO^.I CHU? NGHI~A VIE^T NAM la nhu the^’ na`o ddu*o*.c go.i la quye^`n co^ng da^n ddu*o*.c ba?o ve^.

 7. yeu cau canh sat giao thong muon phat nguoi dan dang vi pham luat an toan giao thong ,thi can co may ca ma ra quay lai nhung sai pham ma nguoi dan da~ pham phai luat giao thong moi co co quyen xu phat . va khap cac noi tren cac tuyen duong dieu can co may ca ma ra ghi lai tat ca cac hinh anh cua moi nguoi dan tham gia giao thong tren cac tuyen duong . cac canh sat gio thong khong the nup ma doc thoai voi bien so xe hay noi bong toi roi chan duong bat phat nguoi dan dang tham gia an toan giao thong

 8. Chào các anh chị! Cho tôi hỏi: Hai xe cùng đi trên làn đường cùng chiều, xe môtô đi sát mép đường phía bên phải rồi xe tải đi sát và ép xe môtô ngã rồi nói không biết và không thấy trong lúc xe máy lao ra khỏi lề đường và chạy khoảng 10m rồi ngả sau đó được cơ quan chức năng làm việc có tường trình cả hai bên, sau 2 ngày giờ CSGT Huyện Cam Lộ – Quảng Trị lại nói xe tải không tác động lên xe máy và xe máy tự ngã….vậy là sao rất mong được sự giải đáp.
  Em: Nguyễn Quang Hữu thương trú tại Tà Long – Đakarông-Quang Trị

 9. moi nguoi oi cho e hoi chut!
  Luat phat nguoi vi pham giao thong duong bo bang hinh anh quay qua camera se co thoi han hieu luc de phat la bao nhieu ngay ( tinh tu ngay vi pham) khong a? Thoi han nhan giay bao vi pham cua ben cong an gui cho nguoi vi pham neu sau ngay den han dong phat cua giay hen thi e phai lam sao?
  neu e nhan duoc hai phieu phat tai cung mot dia diem ghi hinh : phieu thu 1 nhan duoc cach phieu thu 2 thoi gian la 3 thang, ma ngay vi pham tren phieu thu 2 ( 14/05) lai truoc ngay vi pham cua phieu thu 1 (10/10). Vay thi phieu thu 2 cua e co con gia tri de tinh phat khong? truong hop nay e co phai dong phat cho phieu thu hai khong?
  Ai biet xin tra loi giup e voi?
  cam on.

 10. toi bi ghi hinh dang vuot phai qua xe khac, noi khong duoc phep vuot. vao nam 2011 ,thang8 mot lan thang 10 mot lan. khoang thang 12nam 2011 toi nhan duoc giay bao di dong phat,hai loi cung mot luc.DEN NAY nam 2012 toi nhan giay bao vi pham luat giao thong, vuot phai xe khac, ngay cho ma toi vi pham 2 lan truoc, ma lan nay giay bao ghi vao luc 9gio ngay 14 thang 5,nam 2011 tuc cach hai lan truoc den 3-4 thang,VAY TU LUC TOI VI TU 14 THANG 5 NAM 2011 CHO DEN NAY.giay bao do con gia tri phap ly KHONG? RAT CAM ON CAC BAN da nhinh chuc thoi gio de chia se cho toi.

 11. hôm nay em bị các chú giao thông tóm vì đi bên phải ko xi-nhan rẽ phải.bị phạt 300k. có ai giải thích cho em xem có đúng là đi như thế cũng là phạm luật ạ? em thấy vô lý quá chừng. mà em có đi vào ngõ đâu chứ. đang đi ngoài đường lớn mà

 12. Hi there, I found your website via Google even as looking for a similar topic, your web site got here up, it appears good. I’ve bookmarked to my favourites|added to my bookmarks.

 13. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much without a doubt will make sure to don?t forget this website and give it a look on a constant basis.

 14. Tôi đi đến đoạn đường có biển báo quay đầu xe và có đường nhánh.
  Sau khi quan sát từ đường nhánh không có phương tiện hay người tham gia giao thông đi ra, có một xe đi ngược làn đường xin quay đầu xe. Tôi xin chuyển làn đường từ làn đường dành cho xe gắn máy và xe ô tô sang làn đường dành cho xe gắn máy và xe thô sơ với tốc độ 30km/h thì bị xe ô tô quay đầu xe húc vào chận người ngồi sau, tôi lái xe không bị thương, xe vẫn đi bình thường.

  Xin hỏi trường hợp này sai phạm như thế nào, theo điều khoản nào của luật.

  Xin chân thành cảm ơn !

 15. xin các bác giúp em với.
  em vượt đèn đỏ, xxx hẹn 12/10/2011 lên nộp phạt 400k. em thì ko có tiền nộp phạt. hỏi nếu như em bỏ luôn giấy phép lái xe đó và thi lại có được ko?

  • chào kurami: mình thấy thực tế rất nhiều bạn khi bị giữ bằng và phạt tiền thì bỏ bằng lái xe để thi lại. Mình thấy việc bị giữ bằng rồi sau đó thi lại cũng giống như trường hợp bạn mất ví rồi mất luôn cả bằng lái đó. Mình chỉ lo là trên bằng cũ của mình có ghi nơi cư trú thì công an nếu muốn kiểm tra thì có thể lần ra nhưng chắc họ cũng chẳng rỗi việc đến vậy đâu. Đấy là chưa kể việc cư trú ở 1 địa phương rồi thi lấy bằng ở 1 địa phương khác (giống như mình). Bạn lấy hồ sơ gốc thi lần trước rồi đăng kí thi lại.với bằng lái oto thì họ sẽ ko bỏ vì chi phí học lái ôto là khá nhiều.

 16. Các anh chị làm ơn giúp em với, em đang rất bức xúc về việc xử lý của Công An trong vụ việc Ba em.
  Việc là thế này: Ba em lái xe máy băng qua đường thì bị xe máy khác tông vào ngang chiếc xe làm Ba em bị hất ra xa hậu quả làm ba em bị trúng đầu rất nặng đến gần 7 tháng mà Ba em vẫn chưa tỉnh lại, còn bên kia thì chỉ bị ảnh hưởng bên ngoài và hok bị gì hết. Khi được công A điều tra gọi lên thì đc cho biết là Ba em đi sai luật: đi hok nhìn đường, vì khi đi giao nhau giữa đường nhỏ và đường lớn thì phải nhường đường cho phương tiện lưu thông trên đường lớn hơn. Nhưng e thắc mắc thế này: làm sao biết Ba e không nhường đường trong khi đó Ba em là người bị tông chứ? Hơn nữa vụ việc đó e còn nghe nói là bên kia chạy quá tốc độ và đi sai làn đường của mình. Khi hỏi thì chú CA nói là đi sai làn đường thì chỉ vi phạm hành chính chứ hok ảnh hưởng gì? Và tất cả là lỗi của Ba e. Bên kia không chịu trách nhiệm gì cả trong khi chi phí điều trị của Ba e hiện giờ đã hơn 250 triệu rồi. Em không hiểu vì sao lại như thế nữa? Có phải chăng vì nhà em ở tỉnh , là dân quê thua dân Thành Phố….. nên phải chịu như thế? Hay là lỗi do Ba e?

 17. Chao cac ban! cac ban cho minh hoi nong do con 30mg/100ml mau thi bi phat nhu the nao? va phat bao nhieu tien? Cam on cac ban

 18. chào mọi người cho em hỏi chút khoản 2 điều 44 trong luật giao thông đường bộ là gì thế? em bị phạt mà cũng chẳng hiểu gì cả
  iuzuj mà sao mức phạt nặng thế????

  • chào heydy: tớ nghĩ là bạn nghe nhầm hoặc anh cảnh sát nói nhầm, vì khoản 2 điều 44 Luật giao thông đường bộ quy định về Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông của công trình đường bộ. Mình nghĩ có lẽ là bạn bị phạt khoản 2 điều 14 Luật giao thông đường bộ quy định về việc vượt xe đúng ko? 200k hả bạn?

 19. Luật như vậy mà có ai chấp hành đâu, toàn là ngắm ko có anh công an nào là phóng như bay thâu~ Yêu cầu luật Việt Nam chặt chẽ hơn nhá!

 20. diem 9 khoan 3 dieu 9 cua luat giao thong duong bo la gi? cong an phat toi khoan nay ma toi k biet loi gi?

 21. em chay xe ma queo trai ma ko bat den tin hieu. zay thi phat bao nhieu zay

 22. sao không ai trả lời em thế. đi xe máy thì bắt buộc phải có giấy tờ j?

 23. khi đi xemay thì bắt buộc phải mang giấy tờ gi?

 24. hiện giờ chiếc xe 50 do em đứng tên, bạn em mượn xe đi. Nếu có chuyện xảy ra thì em có phải chịu trách nhiệm không?

 25. hom truoc em dang đi trên dường thẳng, thấy một xe xin sang đường nhưng vì em gần tới nơi lên em bấm cới không cho, xe đó dừng lại rồi bất ngồi phi nhanh sang, lam em phanh gấp lại và bị ngã, cách xe đó độ chừng 1met. liệu xe đó có phải bồi thường gì không. em đến gặp thì họ đi vắng.

 26. toi chua hieu quy dinh va han muc ve thay doi ket cau xe la nhu the nao ?xe tai cua toi chi cho them hai mieng go dai bang chieu dai cua thung xe va cao 20cm . thi bi phat . trong khi toi thay cac loai xe khac dong bang ton cao hon dau xe toi 1m lai ngang nhien qua . nhu vay co nghia la ho van chua phai la thay doi ket cau ban dau cua xe dung k ? ai biet chi cho toi . co the chi tiet o khoan nao , muc nao thi cang tot

 27. cho em hoi khi em dieu khien xe tai khi vuot xe khac ma ko co tin hieu bao truoc thi bi phat nhu the nao

 28. hôm 19/2 Tôi đi xe 5 chỗ đủ giấy tờ bằng lái di từ ngã tư sở qua minh khai để ra cầu vĩnh tuy bi 1đ/c csgt 1 chiến sỹ áo xanh sịch lai nói răng đi vào đường cấm dọa phạt 1triêu7 và giữ giấy tờ 30 ngày .tôi thấy người di sau tôi cũng bị phat chi co 400 ngàn.không thấy giây tơ gì cả tôi liền đưa 500 ngàn thì thấy anh này viết một giấy và bảo tôi ký vào và gi ở phía dưới ĐÃNỘPĐỦVÀNHẬNĐỦGIÂY TỜ và trả lai tôi giây tờ nhưng không có biên lai gì cả .như vậy là anh thiếu úy csgt lam đúng không ?/?

 29. Hỏi: khi xe tải được phép đậu ngày lẻ, có qui định thời gian được đậu không?
  trật tự phường bắt xe tải của tôi vì họ nói chỉ được phép đậu trong 30 phút để xuống hàng ( xe tôi đậu ngày lẻ)

 30. tôi có một người bạn lái xe oto tải loại 2,5 tấn vừa gây tai nạn,hậu quả là 1 người tử vong.vậy cho tôi hỏi mức hình phạt là như thế nào,liệu bạn tôi có phải ngồi tù không vậy?

 31. choi minh hoi khi dang lai xe khach 16 cho dang chay vuot xe khac khi den xanh thi bat ngo 1 xe may vuot den do? tong minh , thi se bi su li ra sao . co phai day la loi tong hop ko , ai bit cho minh cau tra loi giup

 32. Ngày 29/8 vừa qua tôi có đi trên đường QL1, qua địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chuẩn bị đến ngã tư tôi chạy thật chậm, bị 2 cán bộ CSGT thổi vào, kiểm tra giấy tờ xong, vị CSGT nói lỗi của tôi là thay đổi nhãn hiệu xe. Xe tôi là xe Dream TQ, tem xe là Dream, trong giấy tờ hiệu Hoder, phạt tôi 150 ngàn, còn nói bớt tôi 50 ngàn còn 100 ngàn. Cho tôi hỏi mấy vị CSGT, từ đó giờ có biết xe Hoder là xe gì không, hay là tìm mọi cách để ăn tiền của dân.

 33. neu ban duoc giao trach nhiem tuyen truyen phap luat giao thong duong bo cho thanh thieu nien tai dia phuong , ban se tuyen truyen bang cach nao de dat hieu qua tot nhat

 34. Xin vui long cho hoi :
  Toi dau xe o long duong, duong co 3 lan xe :oto / xe tai/ xe moto+xe dap. vach ke duong giua oto va xe tai la vach dut roi, vach ke giua xe tai va xe moto la vach lien , khong co vach lien hay dut roi sat le duong . Toi dau xe vao sat le duong (<25cm). Xin cho hoi toi co vi pham : DAU XE TRAI QUY DINH TRONG KHU DO THI CUA NGHI DINH 34 CP khong ?

 35. cuoc song muon mau tinh yo bat riet con nguoi bi ap buco xa hoi la dieu bat kha khang

 36. e co thac mac sau. E thuong di hoc bang xe may, MBH va giay to xe day du. Da 2 lan CSGT yeu cau dung xe va kiem tra giay to thi ho noi muon xe phai co CMND cua nguoi cho muon xe. A chi nao biet cho em hoi co kuat nao quy dinh khi muon xe phai muon ca CMND cua ng cho muon khong

 37. bua truoc minh vuot den do nhung lai ko mang theo tien
  cong an hen ngay len giai quyet
  minh ko biet quy trinh nay nhu the nao?
  ban nao biet co the chi giup minh voi?

 38. Đã cấp A1, sao lại không cấp B1?

  Ngày nay, đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho người khuyết tật trong việc làm, học tập, học nghề, để họ được hòa nhập với cộng đồng. Về vấn đề tham gia giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo về việc sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe ba bánh, xe cơ giới dùng cho người tàn tật và các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật.
  Bộ GTVT cũng có quyết định về việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người khuyết tật (dành cho giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng A1).
  Hiện nay, xe ô tô đời mới có số tự động được lưu hành rộng khắp. Những người khuyết tật một chân có thể điều khiển loại xe này rất an toàn (một chân dùng cho phanh và ga). Trong thực tế, đã có nhiều người cụt chân trái tham gia giao thông bằng ô tô, tất nhiên những người này không có GPLX hạng B1. Thiết nghĩ đã cấp GPLX hạng A1 cho người khuyết tật, sao lại không cấp GPLX hạng B1 cho họ? So với xe ba bánh, xe tự chế thì điều khiển xe ô tô đời mới an toàn hơn nhiều. Việc đào tạo, sát hạch và cấp GPLX hạng B1 cho người khuyết tật là rất phù hợp với các chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng.
  Tôi mong mỏi Bộ GTVT sớm xem xét vấn đề này để bản thân tôi và những người bị khuyết tật được lái ô tô như bao người khác.

 39. -diem i khoan 3 dieu 9 cua nd 34 quy dinh: nguoi dieu khien,nguoi ngoi tren xe khong doi mu bao hiem hoac doi mu bao hiem cai quai ko dung quy cach thi bi phat tu 100.000 den 200.000 dong.
  -diem a khoan 1 dieu 20: ko co coi,den soi bien so,den bao ham,guong chieu hau ben trai nguoi dieu khien hoac co nhung ko co tac dung thi bi phat tu 80.000 den 100.000 dong
  -diem a khoan 3 dieu 8: khong chap hanh hieu lenh cua den tin hieu giao thong(vuot den do) bi phat tu 100.000 den 200.000dong .
  nghi dinh 34/2010 co hieu luc thi hanh tu ngay 20/05/2010 tren ca nuoc.

 40. Hiện tại tôi ở Hải Phòng.Làm ơn cho tôi biết các mức phạt các lỗi vi phạm GT thông thường như không đội mũ BH,mũ BH không cài quai,không mang gương chiếu hậu,vượt đèn đỏ,ko có BH xe cơ giới…
  Vì thời điểm nay các đ/c CAGT HP khi sử phạt toàn áp dụng mức phạt tăng gấp đôi.Tôi xin hỏi luật 34 có áp dụng ở Hải Phònng không vậy?

 41. tui bi giu caver xe nam 2008, tai dua con chay xe nen no so tui danh dap no nen gio no moi noi ra nen toi di lay, Ong CA do bao phi kho thang dau tien la 150000, con qua thang dau tien roi 1 ngay la 10000, thu hoi jo gan 2 nam roi thi biet bao nhieu la tien day, trong khi do dua con toi di trai lang duong quy dinh phat co 90000, nha toi ngheo gio toi lay dau ra so tien lon nhu vay ma nop.moi nguoi danh gia the nao thi noi toi biet nha, CA da nang do, 45 ly tu trong. gio tui ko biet lam sao nua

 42. Chào anh chị. Em có một câu hỏi thế này mong anh chị giải đáp giúp. Khi em đi đến cuối đường Trần Duy Hưng có tín hiệu đèn giao thông. Khi em đi vượt qua vạch dừng đèn đỏ thì vẫn còn 1s đèn xanh và 2s đèn vàng nữa. Khi em đi qua ngã tư đó thì đèn đỏ mới bật. Lúc đó có anh CSGT ra mời em vào lập biên bản vi phạm đèn tín hiệu GT. Anh ấy nói vi phạm nỗi này phạt tiền 150.000 và bị giữ xe 30 ngày. Vậy em xin hỏi là em đi như vậy có bị coi là vi phạm tín hiệu đèn GT không? Và anh này nói mức phạt như vậy có đúng không?

 43. anh toi chay xe may cung chieu voi mot nguoi di bo keo 2 ngon tre tren duong tinh lo 10. ba nay bat ngo bang qua duong anh toi thang lai vet thang 3.8m. xe nam tren dong tre anh toi te xuong va chet . vay day la vu an dan su hay hinh su.

 44. -tôi đang trên đường đi từ thành phố về biên hòa với tốc độ xe lưu thông bình thường,và đi đúng đường quy định tới ngả ba vũng tàu thi bị chú áo xanh( tức là lính ) thổi còi và băt t6i vào kiểm tra giấy tờvà tôi hỏi tôi bị tôi gì mà anh thôi tôi vào đây thi anh ta chi noi cho tôi kiểm tea giáy tờ và khong thuyết trình được tôi bị tôi gì.sau đó anh giao thông lại xem giấy tờ của tôi thì phạt tôi bảo hiểm hết hạn và lập cho tôi một bản kiểm duy trúc thật đẹp
  -vậy tôi hỏi anh lính đó có được phép cằm coi thôi hay không
  và anh có thẩm quyền pháp lý như thế nào ?
  -hỏi xe đang lưu thông trên đường theo đúng quy định của bộ luật thi công an có được quyền thổi vào kiểm tra giấ tờ hay không?
  -tôi rất mong dược các cấp nghành có niên quan trả lời cho chúng tôi được biết .
  -chúng tôi cũng hy vong là ban nghành tạo tiếng nói cho nhân dân chúng tôi .tôi xin chân thành cảm ơn tới các ban nghành toàn thể có niên quan.

 45. VI PHAM LOI “KHONG DI DUNG PHAN DUONG QUY DINH” VA “KHONG CO GIAY CHUNG NHAN BAO HIEM XE CO GIOI CON HIEU LUC SU DUNG”.CHO HOI DA VI PHAM DIEU LUAT NAO VA KHUNG HINH PHAY MOI NHAT CUA HAI LOI TREN LA BAO NHIEU TINH THEO LUAT AN TOAN GIAO THONG MOI NHAT CO HIEU LUC TU NGAY 1/7/2009

 46. cho minh hoi ? cong an phuong co duoc quyen bac xe khong? minh moi bi bat xe nghuyen nhan la minh vua bi roi bien so, chua kip toi tiem sua thi bi tom, ma trong nguoi khong co giay to xe ? cho minh hoi gio lam viec hanh chinh la bao nhieu the ma cho minh CA no hach dich lam

 47. toi cho 3 bi giao thong bat vay vi pham the phai dong phat bao nhieu tien vay cac anh

 48. ban toi ten la vi nguoi ta vet vao va te ban toi quay lai do ho day va dua vao benh vien va dem 2 xe di gui vi so mat xe vay ma gia dinh ho toi doi ban toi boi thuong vi gay tai nan va pha vo hien truon vay co quan se giai quyet nhu the bnao

 49. Khoang 1 tuan tro lai day, hang dem co hon chuc thanh nien mac dong phuc co mang gay dai 2m dung phuc san 2 ben duong truoc UBND P.Tan Quy, Q7, HCM de bat nhung nguoi di duong khong doi mu bao hiem, khi thay doi tuong khong doi mu bao hiem ho dung gay chan ngan truoc dau xe cua nguoi di duong khong doi non bao hiem va dan vao trong UBND, tai day co 2 dong chi cong an Phuong ngoi san va lien tuc xe cac bien lai phat ve hanh vi khong doi non bao hiem la 150.000d khong co kem theo quyet dinh xu phat.Nhu vay dieu ma cong an Phuong lam co phu hop voi noi dung phat bieu sau khong???
  Thượng tá Lê Anh Tuấn – chánh văn phòng Công an TP.HCM phat bieu:
  Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc phản ảnh một số lực lượng chức năng, trong đó có công an viên (công an xã), cảnh sát khu vực (công an phường, thị trấn…), cảnh sát 113… cũng truy bắt và phạt người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm (MBH). Ai có thẩm quyền xử phạt lỗi này? Thượng tá Lê Anh Tuấn – chánh văn phòng Công an TP.HCM – cho biết:
  – Nghị định 146/2007 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) qui định có nhiều lực lượng tham gia xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo điều 42 của nghị định này, chủ tịch UBND các cấp, trưởng công an các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm qui định của nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình; lực lượng CSGT đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trật tự, an toàn giao thông đô thị, đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.
  Theo điều 44 của nghị định này, chủ tịch UBND cấp xã có quyền: phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500.000 đồng; tịch thu phương tiện, tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến 500.000 đồng. Như vậy, đối với lỗi vi phạm không đội MBH (100.000-200.000 đồng) thì “chủ tịch UBND cấp xã, phường được quyền ra quyết định xử phạt”.
  * Công an viên có được quyền xử phạt người không đội MBH?
  – Theo qui định, công an viên, CSKV… không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính mà chỉ có quyền phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, lập biên bản hành chính và giao cho trưởng công an xã, công an phường, thị trấn ra quyết định xử phạt hành chính (đúng theo thẩm quyền được qui định tại điều 42, nghị định 146). Cụ thể,” trong lúc tuần tra, công an viên phát hiện người đi xe gắn máy không đội MBH thì có quyền yêu cầu người vi phạm dừng xe, lập biên bản hành chính, sau đó chuyển cho trưởng công an xã ra quyết định xử phạt hành chính”.

  * Các lực lượng khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh (113), cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi không đội MBH không?
  -Theo điều 42 nghị định 146, các lực lượng trên không được quyền xử phạt hành vi không đội MBH. Tuy nhiên, đây là những lực lượng hoạt động vào ban đêm, thời điểm CSGT ít có mặt ngoài đường và người vi phạm lỗi không đội MBH lại nhiều. Do đó, để tăng cường năng lực xử phạt, Công an TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công an cho phép mở rộng thẩm quyền cho các lực lượng này ” khi làm nhiệm vụ trên đường” trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có lỗi không đội MBH.
  http://www.saigoncdclub.com/forum/showthread.php?t=6145

 50. Hoi lam j, co ai tra loi dau!

 51. em vua bi bat xe do khong doi mu bao hiem cong an ho kiem tra giay to ho bao xe em giay to gia ma xe em mua xe cu em cung khong biet giay to gia len em muon hoi truong hop cua em se bi giai quyet ra sao mong cac anh chi tra loi giup em cam on moi nguoi truoc

 52. moi nguoi oi, cho minh hoi nhung truong hop nao thi bi phat hanh chinh va tuoc giay lai xe vo thoi han

 53. toi muon hoi, trong luat gt duong bo vn co dieu nao quy dinh: nguoi dieu khien xe moto bat buoc phai di giay hoac dep quai hau, khong duoc di dep le khong ? vi toi biet hien nay o nhieu noi, canh sat gt van phat nguoi dieu khien xe moto voi loi di dep le.

 54. có ai biết so sánh luật giao thông 2008 và 2001 có gì khác nhau giúp mình với

 55. Như tất cả mọi người đều biết thì Luật GTĐBộ nghiêm cấm mọi công dân chưa đủ 18 tuổi ko đc lái xe môtô có dung tích >50cm3, vậy thì nếu như chấp hành luật nghiêm chỉnh thì khi đạt 18t chỉ mới biết chạy xe tàm tạm thôi. Thế thì phải mất nhiều thời gian mới có thể chạy tốt và mới lấy bằng lái xe đc.Điều em đang thắt mắc là ko biết nhà nước ta có chính sách nào đó để những người đủ tuổi như em có thể yên tâm tập lái xe ko ?
  Thật tình là em đang tập lái xe máy nhưng rất ngại ra đường vì sợ gặp CA Giao Thông, còn tập xe ở đường vắng người thì chỉ là lí thuyết thôi, ko thể có những kinh nghiệm tốt như ở nơi đông người dc. Nói dúng hơn thì chạy xe ở 2 nơi này hoàn toàn khác nhau, kĩ năng thu dc sẽ cách xa một khoảng đáng kể.
  Em mong các nhà chức trách sẽ có một số biện pháp nào đó để giúp em cũng như nhiều người khác trong việc này, góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Em xin chân thành cảm ơn !
  Em biết việc này thì cũng rất khó vì thế em ko yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều,em chỉ đóng góp ý kiến thế thôi, nếu dc thì ko còn gì bằng. Em xin hết.

 56. hỏi: tôi gây ra tai nạn giao thông cảnh sát giữ xe của tôi rồi . nhưng họ có được giữ cả giấy tờ xe của tôi không

 57. toi bi vi pham khong doi mu bao hiem va khong bang lai xe vay cho toi hoi bi bi phat bao nhieu tien va co bi giam xe khong , neu co giam xe thi bao nhieu ngay

 58. Tôi đã vuợt qua vạch trắng và biết là lúc đó đèn vàng vẫn còn 3, 4 giây rồi mới đến đỏ, khi tôi qua đến bên kia thì bi CSGT phạt với lý do là không chấp hành tín hịệu đèn giao thông, nhưng theo tôi biết là ở trường hợp của tôi luật qui định tôi vẫn được đi tiếp.
  Sau khi đôi co 1 hồi thì tôi quyết định chịu phạt cho xong, coi như chấp nhận tạm thời để lấy biên bản của nguời côgn an đó viết, trước tiên anh ta viết tờ biên bản thu giữ tang vật đưa tôi xem và tôi kí tên, sau đó anh ta đi đâu ko rõ để tôi và người cộng sự của anh ta lại, vài phút sau anh ta quay lại với tờ giấy biên bản xử phạt đã ghi sẵn, trên biên bản tôi đã dọc rất rõ là anh ta ghi tôi vi phạm lỗi là không chấp hành đúng tín hiệu giao thông.
  Và tôi có yêu cầu anh ta ghi thêm lời khai của tôi là “đã qua vạch trắng và đèn vàng vẫn còn 3 giây” và tuyệt nhiên là không có gì khác cả. Đọc thật kĩ tôi đã kí tên vào biên bản xử phạt. Khi đó tôi đã khôg xem lại tời giấy than anh ta copy từ tờ bản chính mà tôi đã kí.

  Nhưng không ngờ thì khi về tôi giở giấy ra mới thấy là sau dòng kê khai của tôi còn có cả lời khai và chữ kí của 1 người làm chứng tên Sang mà tôi không biết là ai trong buổi chìu đó. lời khai đó nói là đã thấy tôi vượt đèn đỏ.

  Vậy cho tôi hỏi là trường hợp của tôi là vi phạm đúng hay sai
  Nếu tôi sai thì luật về đèn vàng ở phía trên là sao?
  Và nếu tôi sai tại sao người CSGT đó lại lén lút tìm 1 người làm chứng mà tôi không hề biết đó là ai ra mà kí khai vào?

  • Tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự như bạn. Khi tôi ký vào biên bản, tôi dùng cây viết gạch phần người chứng kiến vì tôi học luật và làm trong nghề nên biết trò mèo của đám GT. Sau khi chửi bới mạt sát nhau một hồi, tôi nhờ A, E trong nghề nói chuyện với lãnh đạo đơn vị đó và bạn biết sao không?… Cảnh sát GT đó bị chửi vì ngu để người ta bôi vào biên bản. Do đó rút kinh nghiệm là nếu có vi phạm, ký biên bản và gạch xoá tùm lum. Nó có phạt được mình thì cha mẹ nó nghe đồng nghiệp của nó chửi. ok! Đừng buồn bạn nhé vì cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải biết chửi đám cướp ngày đó, tụi nó khoác bộ đồng phục là ra đường làm bậy. See you again

 59. Luật mới:
  Điều 8: các hành vi bị cấm:
  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở

  Luật cũ:
  Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở

  Tại sao có sự chênh lệch khác nhau nhiều như vậy, và không có sự tương ứng:
  80miligam/100 mililit máu xuống còn 50 miligam
  40miligam/1 lít khí thở xuống còn 0,25 miligam

 60. Tôi ở Hà Nội thường xuyên phải đi công tác vào Huế bằng xe hơi . Rất nhiều lần đi qua Quảng Bình thì bị cảnh sát giao thông (CSGT)tỉnh Quảng Bình yêu cầu dừng xe để kiểm tra . Khi dừng xe kiểm tra thì các đồng chí CSGT bảo là xe của tôi chạy quá tốc độ mặc dù anh lái xe khẳng định không chạy quá tốc độ quy định . Tôi cũng không được các đồng chí CSGT cho xem ảnh vi phạm tốc độ . sau đố các đồng chí CSGT yêu cầu đưa 400 000vnđ nộp phạt ,nhưng không ghi biên bản vi phạm hay biên lai thu tiền phat gì hết .
  Lần khác tôi lại đi công tác qua đoạn đường này thì lại bị các đồng chí CSGT yêu cầu dừng xe . Sau khi dừng xe kiểm tra giấy tờ , các đồng chí CSGT bảo xe tôi chạy quá tốc độ quy định . Lần này anh lái xe yêu cầu được xem ảnh vi phạm chạy quá tốc độ quy đinh vì anh ấy khẳng định anh áy không lái xe chạy quá tốc độ quy định . Sau đố các đồng chí CSGT để hai anh em chúng tôi chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi tra giấy tờ xe và cho chúng tôi đi với lí do ” lần này tha ” .
  Lần khác tôi lại đi công tác qua đoạn đường này , lần này tôi bảo anh lái xe để tôi lái cho chắc chắn là không vi phạm lỗi gì cả ,nhưng khi đến chốt CSGT đó các đồng chí CSGT vẫn yêu cầu kiểm tra giấy tờ và vẫn bảo tôi vi phạm chạy quá tốc độ quy định . Tôi khẳng định là tôi không chạy quá tốc độ quy định vì đoạn đường này chỉ có một biển hạn chế tốc độ 40km/h ,nhung tôi chỉ đi với tốc độ 35km/h . Tôi yêu cầu được xem ảnh vi phạm chạy quá tốc độ quy định , các đồng chí CSGT lại để anh em tôi chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi ghi lỗi vi phạm là “lốp mòn “, không tháy ghi gi nỗi vi phạm chạy quá tốc độ .
  Lại một lần khác tôi lại đi công tác qua đoạn đường này ,lần này tôi vừa bán chiéc xe cũ và mua chiéc xe mới chưa đầy một tháng , tôi lại bảo anh lái xe để tôi lái cho chắc chắn không vi phạm ,nhưng vẫn bị các đồng chí CSGT Quảng Bình yêu cầu dừng xe để kiểm tra giáy tờ , vẫn kịch bản cũ quá tốc độ quy định . Tôi yêu cầu được xem anh vi pham. thì các đồng chí ay lại cho tôi chờ đến 30phút . Trong lúc chờ các đồng chí CSGT hỏi tôi toàn những câu vớ vẩn như: Xe anh mua bao nhiêu tiền ? Anh mặc áo Lacoste đồ hiệu à ?Anh có hay đi đường này không ? Sau đó các anh CSGT trả giấy tờ xe và để anh em tôi đi với lí do “lần nay tha ” .
  Tôi không thể hiểu CSGT tỉnh Quảng Bình như thế nào nữa . Tôi không biết trình báo với cơ quan nào để giải quyết những những sai phạm của CSGT tỉnh Quảng Bình nữa .

 61. Tôi tìm mãi trong bộ luật nhưng không thấy quy định rõ làn đường cho từng loại xe cơ giới.Tôi có hai người bạn chạy xe 15 chỗ ngồ, 1 người bị cảnh sát phạt với lỗi đi sai phần đường vì đi cùng làn với xe 4 chỗ, 1 người lại bị phạt vì đi cùng làn với xe tải. Vậy thì xe 15 chỗ đi ở làn nào là đúng luật?

 62. ^_^ các bạn nói rất đúng nhưng các bạn lại chưa hình dung được quá trình “đưa luật vào đời sống”. Mình xin được làm rõ thêm một số điều như sau:

  Quốc hội là cơ quan Lập pháp, ban hành luật: Tính chất thì chung chung, ngôn từ nghĩa rộng, nếu chỉ dùng luật không thì sẽ không biết áp dụng thế nào. Do đó Chính phủ là cơ quan Hành pháp phải có văn bản dưới luật để hướng dẫn, quy định cụ thể luật để tiện công tác quản lý đó là Nghị định. Tuy nhiên không phải ông Thủ tướng nghĩ ra cái đó mà là do các Bộ liên quan tham mưu ban hành Nghị định (tất nhiên ai nghĩ ra phải có lợi cho mình). Khi triển khai Nghị định vẫn thấy chung chung, khó hiểu, chưa áp cụ thể. Do đó, các Bộ lại cụ thể hoá các nghị định bằng việc ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện để cụ thể hoá hơn nữa, có lợi cho mình hơn nữa (cả về việc triển khai lẫn trốn trách nhiệm). Đó là cấp Trung ương.
  Khi về đến các địa phương, tỉnh, thành phố. Để dễ triển khai và phù hợp với thực tế của tỉnh mình thì các Sở lại tham mưu cho UBND tình ban hành các hướng dẫn thực hiện.
  Đây là quy trình triển khai, áp dung luật. Nhìn vào đó ta đã thấy sự phức tạp, chồng chéo của Luật rồi.
  Luật viết ra để cho nhân dân thực hiện, mục đích để nhà nước quản lý nhưng một người có trình độ cao đọc còn không hiểu hết nghĩa huống gì đến nhân dân. Do đó người nông thôn bị Công bịt mắt ăn tiền là đúng rồi.
  Hồi có Nghị quyết 32 quy định về đội mũ bảo hiểm, tăng kìm chế tai nạn giao thông,…. Bộ Công an có tham mưu Nghị định 146 tăng cường các chế tài xử lý và bên cạnh đó, ngành Công an còn có “sáng kiến” ai vi phạm phải viết Bản kiểm điểm có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương. Đây là ý tưởng rất hay nhưng nó đựoc sáng tác trong “phòng lạnh” nên chính quyền địa phương rất khó thực hiện vì không biết xác nhận cái gì vào bản kiểm điểm (Chứng thực chữ ký hày Xác nhận thị thực)

  Hiện nay có một số điều mà tôi thấy bức súc nhất trong việc thực hiện Luật ở Việt Nam.
  1 – Công dân phải vi phạm Luật để được hưởng một cái quyền mà Nhà nước thừa nhận, bảo hộ.
  Tại sao tôi lại nói vậy? Rất đơn giản, tôi lấy ví dụ để các bạn đễ hình dung.
  Công dân đi ra UBND phường xin xác nhận thị thực. 90% phải mất một khoản tiền không có lý do (hối lộ) để được xác nhận (quyền).
  2 – Công bộc của dân (Cán bộ nhà nước) thì tư duy theo nhiệm kỳ.
  Nghĩa là, tôi lên đựoc vị trí này, tôi phải “kiếm” đựoc gì đó trong nhiệm kỳ của mình. Hậu quả thì thằng nào lên sau thì khắc phục. Chính vì vậy mà nhiều dự án, nhiều quyết định các bạn cũng hiểu … nó mang lại cái gì cho người ký và mang lại cái gì cho nhân dân và môi trường.
  ……
  Nói chung còn nhiều lắm.
  Nói ra càng bực mình

 63. Giải quyết vậy có được không ta?

 64. Nguyễn Văn Tùng sinh ngày 10/08/1991 được cha, mẹ tặng cho một sổ tiết kiệm trị giá 40triệu VND để làm kinh phí học tập. Ngày 04/07/2009 Tùng rủ Nguyễn Ngọc Tấn lấy xe môtô để đi đám giỗ nhà bạn của Tùng. Tấn có GPLX(Tấn là anh, em họ của Tùng). Tấn lấy xe chở Tùng chạy được một đoạn thì Tùng yêu cầu Tấn giao x echo Tùng điều khiển, Tấn đồng ý. Khi còn cách ngã tư đèn xanh, đèn đỏ khoảng 5m thì đèn vàng đã tắt và đèn đỏ bật sang, Tùng tăng tốc vượt qua ngã tư và gây tai nạn giao thông làm bị thương nặng một người. Theo kết luận của Hội Đồng giám định y khoa tỷ lệ thương tật của người bị nạn là 47%.
  Hỏi:
  1. Trong vụ tai nạn giao thong trên, ngững ai có lỗi? Lỗi gì? Tại sao?
  2. Tùng và Tấn có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Tại sao?
  3. Tùng hay Cha mẹ của Tùng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ tai nạn giao thong nói trên? Tại sao?

  Trả lời:
  1. Về lỗi:
  Trước tiên là lỗi của Tấn: Tùng chưa có giấy phép lái xe Vì lý do than thiết (là anh, em họ của nhau), khi được đề nghị giao xe cho Tùng điều khiển, Tấn đã giao cho Tùng mà quên đi mình đã vi phạm luật giao thông đường bộ: Tấn đã vi phạm Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
  Lỗi nặng nhất thuộc về Tùng:
   Điều khiển xe cơ giới trên 50phân khối mà không có Giấy phép lái xe.
   Cố ý gây mất trật tự- an toàn giao thông; vượt đèn đỏ gây hậu quả nghiêm trọng.
  Tiếp theo là lỗi của cha, mẹ Tùng: không bảo ban, dạy dỗ con cái; để Tùng quá tự do đi lại,không bảo Tùng thi lấy giấy phép lái xe không giáo dục hoặc như chưa đủ dạy con mình cách tuân thủ pháp luật.
  Kéo theo là trách nhiệm của Nhà trường nơi Tùng học tập cũng chưa quan tâm đúng mức với học sinh của mình.

  2. Về trách nhiệm hình sự đối với Tùng và Tấn:
  Trong vụ tai nạn giao thông đáng tiếc này, Tùng phải bị truy cứu trách nghiệm hình sự, Tấn cũng bị liên quan vì đã vô tình vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  Tùng: Không có giấy phép lái xe, cố tình vi phạm pháp luật(Luật GTĐB 2008), gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành động tăng tốc vượt ngã tư thể hiện việc cố tình vi phạm của Tùng.
  Tấn: Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng bị truy cứu trách nhiệm liên quan.

  3. Bồi thường:
  Tùng sinh năm 1991, đến tháng 07/2009 thì bạn ấy đã trong tuổi phải chịu tất cả trách nhiệm về mọi hành động của mình, đồng thời bạn ấy đủ suy nghĩ lựa chọn cuộc sống. Vì thế, người bồi thường trong vụ tai nạn này chính là bạn Tùng. Thêm vào đó, bạn Tùng đã có sổ tiết kiệm mà cha, mẹ bạn ấy tạng từ trước, Tùng có thể lấy tiền từ số tiền đó để bồi thường mặc dù dùng nó không đúng mục đích ban đầu mà cha, mẹ Tùng muốn. Nhưng nếu muốn, gia đình Tùng có thể bồi thường thay cho Tùng.
  Thiết nghĩ, sau vụ tai nạn này Tùng sẽ sửa đổi và sống có ích hơn cho xã hội, sẽ tuân thủ các quy định ít ra là quy định trong luật GTĐB.

 65. Ban vi pham diem e – khoan 1 – dieu 9 trong Nghi dinh 146/2007 ngay 14-9-2007…

 66. toi thay rat buc xuc khi bi CSGT ban toc doc nhung loi vipham cua toi chi duoc mot nguoi ngoi noi nao do doc qua may bo dam lai cho toi va nguoi CSGT ra hieu dung xe toi lai cung nghe .mac du toi chua biet minh co vi pham khong nhung nguoi CSGT gan nhu ep toi phai ky vao bien ban vi pham va nhan minh minh da vi pham theo nguoi nao do noi trong bo dam la 50km/h .tai sao ko cho toi xem truc tiep nhung hinh anh toi da vi pham,toi co loi toi phai duoc biet minh da vi pham nhu the nao chu !

  • ý kiến của bạn rất hay đấy, nên phổ biến rộng rãi

  • do toc do la do 1 canbo csgt duoc giao nhiem vu thuc hien.khi ban vi pham toc do ho se ghi lai hinh anh va bao ve noi co csgt mac dong phuc dung xe va kiem tra.nguoi do toc do se phai chiu trach nhiem ve hinh anh vi pham toc do cua ban nen ban cu yen tam.ban co the xem hinh anh khi den xu ly vi pham.con viec xem tai noi lap bien ban thi gan nhu ko dc vi noi do toc do va noi lap bien ban co the rat xa nhau.

 67. Ngày 25/03/2009 tôi tham giao giao thông bằng xe gắn máy trên tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Bình tân tp.hcm, trước mặt tôi là 1 chiếc xe Buyt chạy cácgiật rướt khách, tôi quan sát phía trước bên trái không có xe ngược chiều nên tôi quyết định vượt xe buýt, khi chuẩn bị vướt tôi bật đèn xinhan bên trái, bóp kèm 1 cái xin tính hiệu vượt.

  Khi vượt khỏi xu Buyt được khỏang 300m thì bất ngời có anh CSGT ra lệnh cho tôi dừng xe yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ. Sau khi tôi trình đầy đủ các lọai giấy tờ liên quan thình anh cảnh sát giao thông nói với tôi rằng : ” Anh đã vi phạm luật giao thông khi vượt xe”. Vì tôi sô trễ giờ làm việc nên ký ngay vào biên bản vi phạm hành chánh và giữ giấy ĐKxe moto, giấy phép lái xe. Trong giấy có ghi hẹn giải quyết vụ việc vào ngày 04.04.09 tôi đến Trụ sở CA Q.Bình Tân giải Quyết.
  Đúng hẹn tôi đế thì được các anh ấy nói ngày nghỉ lễ là đến làm gì nên tôi về.
  Mãi đến ngày 10 tôi đến nhận quyết định xử phạt hành chánh là 600.000 đồng + tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 30 ngày.

  Các cơ quan chức năng cho tôi hỏi: Tôi bị phạt như vậy có đúng luật không ?
  Những quy định như thế nào khi vượt xe như vậy bị phạt 600.000 đồng ? quy định đó ở đâu, tôi có thể tham khảo, học hỏi được không ?

 68. em mới bị công an bắt vì tội vượt đèn đỏ.Đầy đủ giấy tờ, CA giữ xe 1 tháng. Như vậy là sao!!!!

 69. em bi phạt đeo tai nghe ,em sẽ bị phạt bao nhiu hả các anh ??

 70. không châp hành tín hiệu đèn giao thông sẽ bị phạt như thế nào(tức là vượt đèn đỏ) ?

  • để trả lời hết cho câu hỏi này của các bạn thì k bao giờ hết được, các bạn cần phải hiểu Luật GTĐB quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân khi tham gia giao thông, các quy tắc cụ thể, và những hành vi bị nghiêm cấm, không chấp hành hay chấp hành hay chấp hành không đầy đủ các quy định của LGTĐB thì bị coi là vi phạm luật GT.
   Việc xử phạt như thế nào và mức phạt cụ thể thì Luật GTĐB không quy định mà là căn cứ vào NĐ 146/CP của chính phủ về XPVPHC về lĩnh vực GTĐB nhưng hiện nay nghị định này đã hết hạn được thay thế bởi nghị định 34, các bạn cần cập nhật nhé!
   Tôi lấy ví dụ hành vi vượt đèn đỏ( không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông) mức phạt quy định là từ 100-200 nghìn đồng( mức phạt chính) và việc xử phạt theo quy định được tính theo mức trung bình của khung tiền phạt này tức là 150k là hoàn toàn đúng, tuy nhiên bên cạnh việc chấp hành hình phạt chính, người vi phạm lỗi này phải chấp hành hình phạt bổ sung là tạm giữ xe 30 ngày ( theo quy định của NĐ 146, hiện nay mức phạt tiền chính theo NĐ 34 đối với hành vi này đã tăng lên, đồng thời bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung k bị giữ xe như trước nhưng nếu vi phạm các bạn sẽ bị tước GPLX 30 ngày, tức trong thời gian 30 ngày đó các bạn k được điều khiển xe, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng hơn đấy)
   Thứ 2, nhiều người hiện nay vẫn có suy nghĩ rằng, khi mình mang đầy đủ giấy tờ thì coi như các lỗi khác không đáng là gì. Các bạn nên hiểu rằng, mang đầy đủ giấy tờ là yêu cầu bắt buộc đối với người điều khiển xe cơ giới, các bạn mang đủ nghĩa là các bạn không mắc phải lỗi “k mang theo GPLX, DK xe…” và k bị xử phạt về lỗi này mà thôi, trong khi đó các bạn vẫn dừng, đỗ k đúng nơi quy định, vẫn k đội mũ, chở ba, bốn… thì tất nhiên các bạn phải chấp hành hình phạt về lỗi ấy chứ, vì khi đó bạn đã vi phạm luật gt, và hình phạt cụ thể đã quy định trong luật rồi bất cứ người dân nào vi phạm đều phải thực hiện bạn a.
   tất nhiên LLCSGT hiện nay có nhiều tiêu cực, nhưng k phải mình vì phạm là thấy họ tiêu cực đâu bạn nhé, để CSGT k tiêu cực phần lớn là do sự hiểu biết và ý thức của mỗi người nữa đấy

   • Tigon: nói đúng nhưng chưa chuẩn đâu
    – Cái quan trọng là nếu ta bị phạt lên đến kho bạc nộp phạt nhé, đồng tiền đó giúp ích cho Nhà nước nhiều hơn vào túi mấy anh cảnh sát hay nhậu, em nhỉ
    – Mức phạt đến kho bạc rồi biết.
    – Nếu mức phạt nặng quá để giữ xe lại tốt nhất lên nộp tiền cho cảnh sát đi nhâu là hay nhất, vì tội nghiệp cho cái xe của em khi bi tóm lên xe ô tô của cảnh sát

 71. em chay xe honda co deo headphone. em bi cong an GT bat tai Hai Ba Trung Q1 TPHCM va ghi bien ban phat theo diem e khoan 1 dieu 9 nhung em khong biet theo luat hay thong tu nao ca? em bi phat 50,000VND.
  ANh chi giup em tim luat ma em da vi pham nha. neu khong co em se kien lai hai ong canh sat giao thong do

  • Tui còn bị phạt 500.000đồng vì đeo 2 thùng loa bên tai bạn ạ. Đừng buồn, âm nhạc làm chúng ta quên đi nỗi buồn mất tiền.

  • em vi pham từ bao giờ? trước ngày 20/5 phải không vậy e lên mạng tìm và tải NGHỊ ĐỊNH 146/CP của chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực GTĐB nhé, tìm đọc đúng tới khoản 1,Đ9 đó em, còn các hành vi vi phạm sau ngày 20/5/2010 thì tìm hiểu NĐ 34/CP em nhé!

 72. Chán cho cảnh sát giao thông ở Việt nam ta. Vua rồi tôi bị các anh cảnh sát ở Hồ Tây, mặc dù có đầy đủ giấy tờ hợp lệ nhưng vẫn bị phạt 50,000 đồng vì đỗ xe trên vỉa hè của hồ. Chán thế nhỉ, ai đang tham nhũng đây.có rất nhìu ngưòi vi phạm mà, nhưng sao lại chỉ số ít nhỉ? hay thi thoảng các a đi quệt tí làm luật tiêu sài?

  • Vậy lần sau rút kinh nghiệm nhé, trước khi dến đâu,vào đâu, bạn xem thật kỹ xem có biển cấm gì không, nếu ko có bạn có thể tra hỏi ngược lại,yêu cầu xem thẻ nghành,giấy tờ của người cảnh sát đó, nhỡ đâu bạn bị lừa mà không hay

  • nguoi ta phat co bien lai thi lam luat kai gi.ai cung bi phat la ghen ty voi nguoi khac thi lam sao ma tien bo duoc,

 73. em đang chạy xe trên đoạn đường từ nhà đến chổ làm thì bị giao thông bắn tốc độ do hết hôn nên em quẹo phải vào chổ bán vật liệu xây dựng và cùng đường khi em quẹo vào thì có anh chạy xe phía sau không biết sau anh ngã em không hay,mấy anh giao thông mời em ra lập biên bản chạy quá tốc độ ,gây tại nạn bỏ chạy ,và không giấy dăng ký xe và mất anh ngã xe ký tên vào biên bản làm chứng gì đó,em thấy những lỗi trên là không đúng nên em ký tên vào biên bản,vậy lỗi của em là lỗi gì và bị phạt ra sao

  • Thực ra lỗi của bạn cũng không khó xử , nhưng bạn bị phạt không phải do những lỗi kia, mà là phạt do bạn “yếu Tim” . bị yếu tim mà ra đường bị phạt là phải rồi. Tình ngay lý gian, thấy có người ngã sau xe bạn thì công an giữ bạn là đúng, bạn táp vào mà không quan sát gương,

 74. Nha nuoc ban hanh ve van de bat buoc doi mu bao hiem khi tham gia giao thong la mot dieu tot.Nhung lai ko kiem soat duoc van de lam dung vao luat do de kiem tien cua cac luc luong canh sat giao thong,dac biet la cac luc luong o cac thon,xa cung loi dung do de an chan tien cua nhan dan!loi dung su kem hieu biet ve kien thuc cau nguoi dan ma cac luc luong co tham quyen doa nat de nguoi dan phai nop phat!muc xu phat la tu 100—->200 nghin doi voi hanh vi ko doi mu bao hiem ,nhung o cac vung que thi lay muc trung binh la 150 nghin va neu vai ly do quen biet ,hay hoc sinh …thi duoc giam 50 nghin tuc la chi phai nop 100 la lai duoc di ko can bien lai gi ca?em ko biet la cong an dia phuong co tham quyen kiem tra giay dang ki xe hay ko nhung em doc ve cac dieu trong nghi dinh thi neu quen ko mang theo giay phep lai xe thi chi bi phat canh cao tu 40—>60 nghin nhung lai bi doa la giu xe toi 40 ngay va tien phai len toi 1 trieu!em doc cac quy dinh ko thay noi la se bi giu xe ca?vay cac dieu ma cong an xa noi dung ko vay?tu luc ma nha nuoc minh ban hanh luat doi mu bao hiem cong an xe cung co them nhung khoan thu nhap rat …rat la ….caoooo!!!ma tinh ra co le con cao hon ca luong nhung sinh vien dai hoc mat tien an hoc may nam troi ay chu???

  • Quyền và lực ở bất kỳ nơi đâu cũng là cái để người ta vươn tới, khi có 2 điều này thì bạn sẽ trở thành 1 con người khác, khi được trao quyền lực, bạn sẽ hãnh diện và thể hiện quyền lực đó .nếu tích cực, bạn sẽ làm tốt quyền hạn của chức danh đó, nếu tiêu cực bạn sẽ vượt quá quyền hạn đó, và tất nhiên,lúc đó bạn đã trở thành 1 con người khác

  • muc xu phat khi dieu khien xe mo co doi non bao hiem ma khong buoc day la bao nhieu?

  • tieu cuc o day la gi?khi bi cong an phat thi nguoi vi pham ra suc dui tien cho cong an de mong ko bi lap bien ban,cong an ko lay ma lap bien ban thi chui rua,cong an ma lay tien roi cho di thi lam am len la tieu cuc. aj la nguoi tieu cuc o day? ko phai tat ca csgt deu tham nhung.neu 1 ngay ko co csgt tren duong thi xa hoi se loan.do la dieu chac chan.

  • em la nguoi tham gia giao thong em het suc buc suc ve viec bi phat. gio em thieu hieu biet ve cac muc su phat gio vi pham giao thong.em la nguoi dan hai phong do co viec em di lam qua cau quoay hai phong loi cua em la di duong ghe dien thoai va quen giay to se loi lay em khong biet lang nhe gja sao nhung khi bi thoi coi tap vao le duong thi hoi giay to gio em khong mang theo ngay lap tuc duoc mot ngai cong an chi vo nha bao ve gan cau o do co mot nguoi mac thuong phuc ko phai cong an giao thong voi goi nhu mot vi khack duoc moi goi vo quoan an o day nguoi lay doa em quen jay to va nge dien thoai nhu vay se bi giu se va bi su phat hang chinh hanh giu se 40ngay phat hanh chinh 500 nghin leu muon giai quyet nhanh thi dua tien day va lay xe ngay khong can phai lap bien ban nhung em khong co so tien do ca tui em chi co 250nghin chan em sin phep ve lay giay to nhung bao ve lay giay to cung bi phat nhu vaychinh bay mai cuoi cung bi anh ta lay luon so tien do tro vo tui roi noi may lang nhang that day trong khi do bang lai se va giay phep lai xe em co day du nhung gio khong mang theo nhung nguoi lay khong yo cau em ve lay ma lam nhung hanh vi doa lat loi dung nguoi co tham quyen con mac thuong phuc de an chan tien cua nha nuoc vay khac gi cong an giao thong cau ket voi ke cuop chu nhu vay khac gi ke cuop duong hop phap nha nuoc viet nam do dan va vi dan vay gio dan ngu phai chiu hay vi dan khong hjeu biet ma bi phap luat loi dung. giay to xe cua em gom giay dang ky se maycua em la so: 000793 cap ngay 19/01/2009 noi cap CA HUYEN TIEN LANG .giay phep lai xeso:s848218 cap ngay 16/09/2004 noi cap hai phong. gjay chung nhan bao hiem cua em so:0123559.day khong phai lan dau em bi phat nhu the lay nhung day la lan em buc suc nhat mong moi nguoi biet luat va hieu luat khong bi boc lot nhu em

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: