Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC: VẪN CÒN LẠC HẬU, CHẬM ĐỔI MỚI

Advertisements

THIÊN LONG

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (ĐTBD CBCC) luôn được Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thông qua hoạt động ĐTBD, bộ máy Nhà nước mới nâng cao hiệu lực quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, ổn định quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, do một số chính sách còn thụ động, không sát với thực tế, nên hoạt động ĐTBD không phát huy hết được hiệu quả như các nhà làm chính sách mong muốn.

ĐTBD không sát với yêu cầu công việc của người học

Nhận xét về công tác ĐTBD CBCC hiện nay, ông Vũ Văn Quý – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Tư pháp nêu ý kiến: CBCC chủ yếu bắt buộc lựa chọn các lớp học để nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn, hoặc học để được bổ nhiệm, được chuyển ngạch cao hơn như học về quản lý Nhà nước. Tuy việc cử công chức đi học có lựa chọn, nhưng chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, bậc lương, không qua thi cử. Đi học các lớp này, học viên chủ yếu vẫn là đối phó, học cho qua để lấy chứng chỉ, chứ chưa thật sự có mục đích học để nâng cao trình độ. Theo ông Vũ Văn Quý, chúng ta nên căn cứ vào vị trí công tác, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức để xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp ĐTBD, tránh ĐTBD giống nhau, tràn lan cho mọi đối tượng. Ví dụ: đối với cán bộ đối ngoại, cần phải đào tạo sâu về ngoại ngữ; cán bộ quản lý đào tạo sâu về nghiệp vụ quản lý… Nếu tất cả CBCC đều học tất cả các loại chương trình, thì hiệu quả đào tạo sẽ kém đi.

Nói về công tác ĐTBD CBCC ở Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vinh – Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khảng khái nêu một số hạn chế: chúng ta chưa có tiêu chỉ đánh giá chất lượng ĐTBD CBCC. Hiện nay tiêu chí đánh giá kết quả ĐTBD còn là vấn đề nan giải, cần phải quan tâm nhiều hơn. Tình trạng lạc hậu, chậm đổi mới trong công tác ĐTBD là vấn đề “biết rồi, nói mãi”. Sự chậm đổi mới trong đào tạo thể hiện ở chỗ đào tạo còn định hướng theo cung. Nghĩa là ta có gì thì ĐTBD cái ấy, chứ chưa xuất phát từ nhu cầu đào tạo, từ sự cần thiết của các kỹ năng thực hiện công việc. Đối tượng ĐTBD còn tràn lan, đặc biệt là ở cấp quận, huyện. CBCC tham gia vào các khoá ĐTBD chủ yếu là do yêu cầu duy trì hay chuyển ngạch, trang bị cho mình các loại văn bằng, chứng chỉ, mà chưa chú trọng đến nâng cao năng lực làm việc.

Xu hướng mới: ĐTBD theo nhu cầu công việc

ĐTBD CBCC theo nhu cầu công việc đang được nhiều nước có nền công vụ hiện đại áp dụng. Vì nó sẽ gắn kết được khối kiến thức, kỹ năng được ĐTBD với chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của CBCC. Đây cũng là nội dung thiết yếu mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đã đề ra: “Đổi mới phương thức và nội dung các chương trình ĐTBD CBCC sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng hành chính. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành chính đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan hành chính…”.

Nói về sự cần thiết chuyển sang hình thức ĐTBD theo nhu cầu công việc đối với CBCC, Giám đốc Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Nguyễn Thái Sơn cho biết: mục tiêu phải hướng tới đào tạo những gì người học cần. Thực tế người học cũng đang đòi hỏi vấn đề này. “Một cuộc khảo sát đối với hai chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND cấp xã trong tỉnh Hải Dương cho thấy: 84% người được điều tra đều đã học chương trình trung cấp lý luận chính trị cho rằng đây là chương trình rất cần thiết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; 82% người yêu cầu cần có thêm 1 chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phù hợp; 86% cho rằng để làm tốt công việc trong thời gian tới, cần phải bồi dưỡng một chương trình nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với công tác đang đảm nhiệm; 70% số người được hỏi đề nghị cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới thường xuyên” – ông Nguyễn Thái Sơn đưa ra ví dụ minh hoạ cho ý kiến của mình.

Có thể nói, ĐTBD CBCC theo nhu cầu cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ sở đào tạo. Qua đó, tư duy về đào tạo sẽ phải thay đổi từ nội dung chương trình có sẵn sàng phương thức linh hoạt theo nhu cầu của người học. Để làm được điều này, bà Nguyễn Thị Vinh cho rằng cần phải xác định nhu cầu đào tạo và mục tiêu đào tạo. Phương thức và nội dung các chương trình ĐTBD CBCC sát với thực tế, theo hướng chuyển sang học tập theo nhu cầu của mỗi người. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua các khoá học chuyên môn và phương pháp giảng dạy hiện đại… có như vậy, hoạt động ĐTBD mới đạt hiệu quả cao.

Việc chuyển đổi loại hình ĐTBD theo tiêu chuẩn ngạch sang loại hình ĐTBD theo nhu cầu công việc là một yêu cầu cấp thiết, khách quan của cuộc sống. Qua đó đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

SOURCE: BÁO ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT

Trích dẫn từ:

http://doisongphapluat.com.vn/Story/dantriansinhxahoi/2008/12/10993.html

Exit mobile version