THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 28

Advertisements

image Ngày 18 tháng 12 năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (Blog). Qui định và quản lý về Blog là đúng, nhưng tính khả thi của nó còn phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý của cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản này. Thời gian qua, có những hoạt động mang tính thực tế (không như blog ảo) dễ quản lý hơn nhưng hiệu quả quản lý không như mong đợi:

– Các cuộc thi sắc đẹp;

– Các tụ điểm giải trí trá hình;

– Hoạt động bán đĩa hình sex lưu động;

– Các lễ hội văn hóa, nhưng phải tiếp nhận các hành vi phi văn hóa: Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản ở Việt Nam, Lễ hội hoa Hà Nội…

– …

CIVILLAWINFOR

Exit mobile version