Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

LỊCH HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

* Lịch này áp dụng từ ngày 12/01/2009 đến … 2009

* Các lớp thuộc Khoa Hành chính (HC), Khoa Dân sự (DS), Khoa Luật hình sự (HS) học theo học chế tín chỉ Modul2 – Luật dân sự

Các từ viết tắt trong lịch giảng:

– LT: Giờ lý thuyết

– TL: Giờ thảo luận

– TV: Giờ tư vấn

* Các lớp thuộc Khoa Luật kinh tế (KT), Khoa Luật quốc tế (QT) học niên chế học phần 3, 4 – Luật dân sự;

* Các lớp Văn bằng II K7AB chính qui học niên chế học phần 1, 2 – Luật dân sự (TỪ NGÀY 16/2008);

* Các lớp khoa Luật dân sự K 31 học Luật dân sự La Mã

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP TÍN CHỈ

LỚP NIÊN CHẾ

HỘI TRƯỜNG

1 – 2

KT32EF

B401

Sáng

3 – 4

KT32GH

B402

5 – 6

THỨ 2

—————

—————

—————-

—————-

——————

1 – 2

HC32CD – LT

DS32AB – LT

B303

B403

Chiều

3 – 4

HC32AB – LT

DS32CD – LT

B302

B501

5 – 6

HS32AB – LT

HS32CD – LT

B401

B402

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7A VBIICQ

K6 – 202

=======

=======

=======

=======

=======

=======

1 – 2

 

 

Sáng

3 – 4

KT32GH

B401

5 – 6

QT32AB

B402

THỨ 3

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

DS32A1- TL

DS32A2- TL

B401

B402

Chiều

3 – 4

DS32C1 – TL

DS32C2 – TL

B501

B403

5 – 6

     
 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7B VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

1 – 2

DS31CD – LM

C201

Sáng

3 – 4

DS31AB  – LM

QT32CD

B603

B501

5 – 6

KT32AB

B302

THỨ 4

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

HS32D1- TL

HS32D2- TL

B501

B401

Chiều

3 – 4

HC32A1- TL

HC32A2- TL

E401

B302

5 – 6

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1- 2

QT32AB

B402

Sáng

3- 4

TV

 

 

KT32EF

303 – K4

B302

5 – 6

KT32CD

B303

THỨ 5

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

HS32B1- TL

HS32B2- TL

B501

B401

Chiều

3 – 4

DS32D1- TL

DS32D2A2- TL

B402

B403

5 – 6

HC32D1- TL

HC32D2- TL

E301

B303

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7B VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1 – 2

KT32AB

B302

Sáng

3 – 4

KT32CD

B303

5 – 6

QT32CD

B403

THỨ 6

—————

—————

—————

—————

—————

   

1 – 2

HS32C1- TL

HS32C2- TL

B501

B402

 

Chiều

3 – 4

HC32C1- TL

HC32C2- TL

E401

B303

5 – 6

HC32A1- TL

HC32A2- TL

B501

B401

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1 – 2

     

Sáng

3 – 4

DS31CD -LM

C201

5 – 6

DS31AB – LM

B603

   

1,2,3,4,5

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

THỨ 7

—————

—————

—————

—————

—————

 

1 – 2

DS32B1- TL

DS32B2- TL

E401

B402

Chiều

3 – 4

HC32B1- TL

HC32B2- TL

E402

B302

1,2,3,4,5

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

SOURCE: LỊCH GIẢNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: