Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

LỊCH HỌC MÔN LUẬT DÂN SỰ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

* Lịch này áp dụng từ ngày 12/01/2009 đến … 2009

* Các lớp thuộc Khoa Hành chính (HC), Khoa Dân sự (DS), Khoa Luật hình sự (HS) học theo học chế tín chỉ Modul2 – Luật dân sự

Các từ viết tắt trong lịch giảng:

– LT: Giờ lý thuyết

– TL: Giờ thảo luận

– TV: Giờ tư vấn

* Các lớp thuộc Khoa Luật kinh tế (KT), Khoa Luật quốc tế (QT) học niên chế học phần 3, 4 – Luật dân sự;

* Các lớp Văn bằng II K7AB chính qui học niên chế học phần 1, 2 – Luật dân sự (TỪ NGÀY 16/2008);

* Các lớp khoa Luật dân sự K 31 học Luật dân sự La Mã

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP TÍN CHỈ

LỚP NIÊN CHẾ

HỘI TRƯỜNG

1 – 2

KT32EF

B401

Sáng

3 – 4

KT32GH

B402

5 – 6

THỨ 2

—————

—————

—————-

—————-

——————

1 – 2

HC32CD – LT

DS32AB – LT

B303

B403

Chiều

3 – 4

HC32AB – LT

DS32CD – LT

B302

B501

5 – 6

HS32AB – LT

HS32CD – LT

B401

B402

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7A VBIICQ

K6 – 202

=======

=======

=======

=======

=======

=======

1 – 2

 

 

Sáng

3 – 4

KT32GH

B401

5 – 6

QT32AB

B402

THỨ 3

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

DS32A1- TL

DS32A2- TL

B401

B402

Chiều

3 – 4

DS32C1 – TL

DS32C2 – TL

B501

B403

5 – 6

     
 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7B VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

1 – 2

DS31CD – LM

C201

Sáng

3 – 4

DS31AB  – LM

QT32CD

B603

B501

5 – 6

KT32AB

B302

THỨ 4

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

HS32D1- TL

HS32D2- TL

B501

B401

Chiều

3 – 4

HC32A1- TL

HC32A2- TL

E401

B302

5 – 6

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1- 2

QT32AB

B402

Sáng

3- 4

TV

 

 

KT32EF

303 – K4

B302

5 – 6

KT32CD

B303

THỨ 5

—————

—————

—————

—————

—————

1 – 2

HS32B1- TL

HS32B2- TL

B501

B401

Chiều

3 – 4

DS32D1- TL

DS32D2A2- TL

B402

B403

5 – 6

HC32D1- TL

HC32D2- TL

E301

B303

 

—————

—————

—————

—————

—————

 

Tối

1,2,3

 

K7B VBIICQ

K6 – 201

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1 – 2

KT32AB

B302

Sáng

3 – 4

KT32CD

B303

5 – 6

QT32CD

B403

THỨ 6

—————

—————

—————

—————

—————

   

1 – 2

HS32C1- TL

HS32C2- TL

B501

B402

 

Chiều

3 – 4

HC32C1- TL

HC32C2- TL

E401

B303

5 – 6

HC32A1- TL

HC32A2- TL

B501

B401

=======

=======

=======

=======

=======

=======

 

1 – 2

     

Sáng

3 – 4

DS31CD -LM

C201

5 – 6

DS31AB – LM

B603

   

1,2,3,4,5

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

THỨ 7

—————

—————

—————

—————

—————

 

1 – 2

DS32B1- TL

DS32B2- TL

E401

B402

Chiều

3 – 4

HC32B1- TL

HC32B2- TL

E402

B302

1,2,3,4,5

 

K7A VBIICQ

K6 – 201

SOURCE: LỊCH GIẢNG CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: