Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 438/TCT-TNCN NGÀY 10/2/2009 CỦA TỔNG CỤC THẾ, BỘ TÀI CHÍNH VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ, ĐẠI LÝ XỔ SỐ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp phản ánh vướng mắc chính sách thuế đối với khoản thu nhập của cá nhân trúng thưởng xổ số và đại lý xổ số. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế TNCN đối với trúng thưởng xổ số.

Tại điểm 6.1, mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng….Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào”.

Tại điểm 1.2.5, mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%”.

Như vậy, trường hợp người nhận tiền thưởng trúng giải đặc biệt là 125 triệu đồng trên 02 tờ vé số trong một đợt quay thưởng sẽ có tổng số tiền trúng thưởng là 250 triệu đồng thì thu nhập tính thuế là giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhận được (240 triệu đồng). Trường hợp cá nhân chia ra 2 lần nhận tiền thưởng thì chỉ được trừ 10 triệu đồng cho lần nhận tiền thưởng đầu tiên.

2. Cấp mã số thuế TNCN.

Tại điểm 1 mục I Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “các đối tượng nêu tại điểm 1.1 và điểm 1.2 nêu trên nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.”

Căn cứ vào quy định trên đây, thì mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất và sử dụng kê khai cho tất cả các khoản thu nhập.

3. Về thủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng và khấu trừ thuế đối với đại lý xổ số.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục xác nhận người phụ thuộc phải nuôi dưỡng và khấu trừ thuế đối với đại lý xổ số trong đó có những nội dung vướng mắc mà Cục thuế đã nêu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện./.

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: