Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

AD

clip_image002

Andorra

AF

clip_image004

Afghanistan

AG

clip_image006

Antigua and Barbuda

AI

clip_image008

Anguilla

AL

clip_image010

Albania

AM

clip_image012

Armenia

AN

clip_image014

Netherlands Antilles

AO

clip_image016

Angola

AR

clip_image018

Argentina

AS

clip_image020

American Samoa

AT

clip_image022

Austria

AU

clip_image024

Australia

AW

clip_image026

Aruba

AZ

clip_image028

Azerbaijan

BA

clip_image030

Bosnia and Herzegovina

BB

clip_image032

Barbados

BD

clip_image034

Bangladesh

BE

clip_image036

Belgium

BF

clip_image038

Burkina Faso

BG

clip_image040

Bulgaria

BH

clip_image042

Bahrain

BI

clip_image044

Burundi

BJ

clip_image046

Benin

BM

clip_image048

Bermuda

BN

clip_image050

Brunei

BO

clip_image052

Bolivia

BR

clip_image054

Brazil

BS

clip_image056

The Bahamas

BT

clip_image058

Bhutan

BV

clip_image060

Bouvet Island

BW

clip_image062

Botswana

BY

clip_image064

Belarus

BZ

clip_image066

Belize

CA

clip_image068

Canada

CC

clip_image070

Cocos (Keeling) Islands

CD

clip_image072

Democratic Republic of the Congo

CF

clip_image074

Central African Republic

CG

clip_image076

Congo (Brazzaville)

CH

clip_image078

Switzerland

CI

clip_image080

Cote d’Ivoire

CK

clip_image082

Cook Islands

CL

clip_image084

Chile

CM

clip_image086

Cameroon

CN

clip_image088

China

CO

clip_image090

Colombia

CR

clip_image092

Costa Rica

CS

clip_image094

Costa Rica

CU

clip_image096

Cuba

CV

clip_image098

Cape Verde

CX

clip_image100

Christmas Island

CY

clip_image102

Cyprus

CZ

clip_image104

Czech Republic

DE

clip_image106

Germany

DJ

clip_image108

Djibouti

DK

clip_image110

Denmark

DM

clip_image112

Dominica

DO

clip_image114

The Dominican

DZ

clip_image116

Algeria

EC

clip_image118

Ecuador

EE

clip_image120

Estonia

EG

clip_image122

Egypt

EH

clip_image124

Western Sahara

ER

clip_image126

Eritrea

ES

clip_image128

Spain

ET

clip_image130

Ethiopia

FI

clip_image132

Finland

FJ

clip_image134

Fiji

FK

clip_image136

Falkland Islands (Islas Malvinas)

FM

clip_image138

Federated States of Micronesia

FO

clip_image140

Faroe Islands

FR

clip_image142

France

GA

clip_image144

Gabon

GB

clip_image146

United Kingdom

GD

clip_image148

Grenada

GE

clip_image150

Georgia

GH

clip_image152

Ghana

GI

clip_image154

Gibraltar

GL

clip_image156

Greenland

GM

clip_image158

The Gambia

GN

clip_image160

Guinea

GQ

clip_image162

Equatorial Guinea

GR

clip_image164

Greece

GS

clip_image166

South Georgia and the South Sandwich Islands

GT

clip_image168

Guatemala

GU

clip_image170

Guam

GW

clip_image172

Guinea-Bissau

GY

clip_image174

Guyana

HK

clip_image176

Hong Kong

HM

clip_image024[1]

Heard Island and McDonald Islands

HN

clip_image178

Honduras

HR

clip_image180

Croatia

HT

clip_image182

Haiti

HU

clip_image184

Hungary

ID

clip_image186

Indonesia

IE

clip_image188

Ireland

IL

clip_image190

Israel

IM

clip_image192

Isle of Man

IN

clip_image194

India

IO

clip_image196

British Indian Ocean Territory

IQ

clip_image198

Iraq

IR

clip_image200

Iran

IS

clip_image202

Iceland

IT

clip_image204

Italy

JM

clip_image206

Jamaica

JO

clip_image208

Jordan

JP

clip_image210

Japan

KE

clip_image212

Kenya

KG

clip_image214

Kyrgyzstan

KH

clip_image216

Cambodia

KI

clip_image218

Kiribati

KM

clip_image220

Comoros

KN

clip_image222

Saint Kitts and Nevis

KP

clip_image224

North Korea

KR

clip_image226

South Korea

KW

clip_image228

Kuwait

KY

clip_image230

Cayman Islands

KZ

clip_image232

Kazakhstan

LA

clip_image234

Laos

LB

clip_image236

Lebanon

LC

clip_image238

Saint Lucia

LI

clip_image240

Liechtenstein

LK

clip_image242

Sri Lanka

LR

clip_image244

Liberia

LS

clip_image246

Lesotho

LT

clip_image248

Lithuania

LU

clip_image250

Luxembourg

LV

clip_image252

Latvia

LY

clip_image254

Libya

MA

clip_image256

Morocco

MC

clip_image258

Monaco

MD

clip_image260

Moldova

ME

clip_image262

Montenegro

MG

clip_image264

Madagascar

MH

clip_image266

Marshall Islands

MK

clip_image268

Macedonia

ML

clip_image270

Mali

MM

clip_image272

Burma

MN

clip_image274

Mongolia

MO

clip_image276

Macau

MP

clip_image278

Northern Mariana Islands

MR

clip_image280

Mauritania

MS

clip_image282

Montserrat

MT

clip_image284

Malta

MU

clip_image286

Mauritius

MV

clip_image288

Maldives

MW

clip_image290

Malawi

MX

clip_image292

Mexico

MY

clip_image294

Malaysia

MZ

clip_image296

Mozambique

NA

clip_image298

Namibia

NC

clip_image300

New Caledonia

NE

clip_image302

Niger

NF

clip_image304

Norfolk Island

NG

clip_image306

Nigeria

NI

clip_image308

Nicaragua

NL

clip_image310

Netherlands

NO

clip_image060[1]

Norway

NP

clip_image312

Nepal

NR

clip_image314

Nauru

NU

clip_image316

Niue

NZ

clip_image318

New Zealand

OM

clip_image320

Oman

PA

clip_image322

Panama

PE

clip_image324

Peru

PF

clip_image326

French Polynesia

PG

clip_image328

Papua New Guinea

PH

clip_image330

Philippines

PK

clip_image332

Pakistan

PL

clip_image334

Poland

PM

clip_image336

Saint Pierre and Miquelon

PN

clip_image338

Pitcairn Islands

PR

clip_image340

Puerto Rico

PS

clip_image342

Gaza Strip

PT

clip_image344

Portugal

PW

clip_image346

Palau

PY

clip_image348

Paraguay

QA

clip_image350

Qatar

RO

clip_image352

Romania

RS

clip_image354

Serbia

RU

clip_image356

Russia

RW

clip_image358

Rwanda

SA

clip_image360

Saudi Arabia

SB

clip_image362

Solomon Islands

SC

clip_image364

Seychelles

SD

clip_image366

Sudan

SE

clip_image368

Sweden

SG

clip_image370

Singapore

SH

clip_image372

Saint Helena

SI

clip_image374

Slovenia

SJ

clip_image060[2]

Svalbard (sometimes referred to as Spitzbergen)

SK

clip_image376

Slovakia

SL

clip_image378

Sierra Leone

SM

clip_image380

San Marino

SN

clip_image382

Senegal

SO

clip_image384

Somalia

SR

clip_image386

Suriname

ST

clip_image388

Sao Tome and Principe

SV

clip_image390

El Salvador

SY

clip_image392

Syria

SZ

clip_image394

Swaziland

TC

clip_image396

Turks and Caicos Islands

TD

clip_image398

Chad

TF

clip_image400

South Africa

TG

clip_image402

Togo

TH

clip_image404

Thailand

TJ

clip_image406

Tajikistan

TK

clip_image408

Tokelau

TL

clip_image410

Timor-Leste

TM

clip_image412

Turkmenistan

TN

clip_image414

Tunisia

TO

clip_image416

Tonga

TR

clip_image418

Turkey

TT

clip_image420

Trinidad and Tobago

TV

clip_image422

Tuvalu

TW

clip_image424

Taiwan

TZ

clip_image426

Tanzania

UA

clip_image428

Ukraine

UG

clip_image430

Uganda

US

clip_image432

United States

UY

clip_image434

Uruguay

UZ

clip_image436

Uzbekistan

VA

clip_image438

Holy See (Vatican City)

VC

clip_image440

Saint Vincent and the Grenadines

VE

clip_image442

Venezuela

VG

clip_image444

British Virgin Islands

VI

clip_image446

Virgin Islands

VN

clip_image448

Vietnam

VU

clip_image450

Vanuatu

WF

clip_image452

Wallis and Futuna

WS

clip_image454

Samoa

YE

clip_image456

Yemen

YT

clip_image458

Mayotte

ZA

clip_image460

South Africa

ZM

clip_image462

Zambia

ZW

clip_image464

Zimbabwe

SOURCE: http://flagcounter.com

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: