Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

MỘT VÀI KINH NGHIỆM ĐẨY MẠNH THU HỒI NỢ XẤU THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

TRẦN MINH KHIẾT

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc thu hồi nợ xấu của các ngân hàng thương mại thông qua hoạt động tố tụng tăng cao. Theo thống kê của Toà án nhân dân Thành phố thì số lượng án kinh tế, dân sự mà ngân hàng là nguyên đơn hoặc ngân hàng là người có quyền và nghĩa vụ có liên quan tăng 30% so với 6 tháng năm 2006, thậm chí có Toà án Quận tăng đến 60%.

Việc khởi kiện đòi nợ cho vay của các ngân hàng trước toà án không những là một biện pháp pháp lý mang lại hiệu quả không nhỏ cho ngân hàng mà ở đây còn mang tính phòng ngừa chung, tức là thông qua hoạt động tố tùng của ngân hàng mà góp phần răn đe, giáo dục những khách hàng dây dưa, chây ỳ không chịu trả nợ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng đúng như cam kết trong các Hợp đồng tín dụng. Để đưa công tác thu hồi nợ xấu thông qua các hoạt động tố tụng trong hệ thống các ngân hàng thương mại được quản lý thống nhất và đảm bảo các bước quy trình theo quy định pháp luật, theo tôi, các phòng khách hàng (hoặc phòng nghiệp vụ kinh doanh) tại các chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng thương mại cần thực hiện những nội dung sau đây:

1. Tập trung và rà soát lại tất cả những món nợ quá hạn từ nhóm 3 đến nhóm 5, tiến hành lên danh sách những khách hàng không có thiện chí trả nợ, căn cứ vào thời gian quá hạn nợ cụ thể của từng khách hàng mà đưa vào diện khởi kiện trong 06 tháng cuối năm 2007 và năm 2008.

(Lưu ý: Theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự, ngân hàng chỉ có quyền khởi kiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng tín dụng).

2. Chỉ đạo đôn đốc trả nợ bằng văn bản đối với những khách hàng nằm trong diện sẽ khởi kiện; ít nhất là 02 lần cho mỗi khách hàng (kể cả người thế chấp, bảo lãnh cho món vay) trước khi tiến hành làm hồ sơ khởi kiện bằng 02 hình thức: Biên bản đôn đốc trả nợ và Thông báo yêu cầu trả nợ.

3. Tiến hành lập hồ sơ đề nghị khởi kiện gồm có những giấy tờ, tài liệu sau đây:

+ Bản sao CMND, hộ khẩu khách hàng

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng tín dụng;

+ Bản sao Giấy nhận nợ;

+ Bản sao Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, cầm cố tài sản;

+ Bản sao Biên bản thẩm định giá trị tài sản đảm bảo tiền vay;

+ Bản sao quyền sở hữu tài sản dùng để bảo đảm tiền vay;

+ Bản sao các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản đảm bảo tiền vay;

+ Bản sao các Biên bản đôn đốc nợ, Thông báo yêu cầu trả nợ, các giấy tờ cam kết trả nợ của khách hàng;

+ Bản tính gốc và lãi của khách hàng vào thời điểm khởi kiện (có xác nhận của kế toán theo dõi món nợ trên);

+ Giấy đề nghị khởi kiện khách hàng của cán bộ tín dụng (có ý kiến của Trưởng phòng và lãnh đạo Chi nhánh ngân hàng phụ trách chỉ đạo tín dụng của phòng đó).

Khi đề nghị khởi kiện khách hàng có nợ xấu, các ngân hàng cần lưu ý chỉ đạo cán bộ tín dụng thẩm tra, xác minh chính xác địa chỉ của khách hàng kể cả nơi tạm trú thường xuyên (nếu có), địa chỉ tài sản và cả địa chỉ của người có tài sản bảo đảm cho món vay. Nếu cung cấp địa chỉ không đúng với thực tế khiến Toà không triệu tập được đương sự thì Toà sẽ trả lại hồ sơ cho ngân hàng hoặc tạm đình chỉ vụ án theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng.

Sau khi tập hợp đầy đủ các giấy tờ tài liệu trên đây thì cán bộ pháp chế ngân hàng tiến hành soạn thảo văn bản khởi kiện đồng thời tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh ngân hàng thông báo cho khách hàng lần cuối cùng (gửi kèm theo đơn khởi kiện của ngân hàng), trong đó ghi rõ thời hạn cuối cùng phải trả hết nợ nếu không muốn bị khởi kiện ra trước Toà án, phải chịu án phí và bị xử lý tài sản đảm bảo nợ vay.

Thực tiễn tại Tp. Đà Nẵng cho thấy, trên 50% khách hàng trong diện phải khởi kiện (nhất là nợ xấu có tài sản đảm bảo nợ vay) đã nhanh chóng trả hết nợ cho ngân hàng khi nhận được 02 văn bản này, giảm bớt nhiều thời gian tố tụng cho ngân hàng và toà án.

Khởi kiện là một biện pháp đòi nợ cuối cùng khi đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để thuyết phục đôn đốc khách hàng trả nợ nhưng không có kết quả. Vì vậy, các chi nhánh ngân hàng cần cân nhắc kỹ đối tượng khách hàng khi đề nghị khởi kiện, tránh khuynh hướng đồng loạt đề nghị khởi kiện tất cả khách hàng nợ quá hạn từ nhóm 3 đến nhóm 5 hoặc coi nhẹ biện pháp thông qua hoạt động tố tụng để thu hồi nợ cho ngân hàng một cách kiên quyết và triệt để./.

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trích dẫn từ: http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/07/070823_2.html

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: