Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 33

Advertisements

UBNDTP Hà Nội vừa quyết định không tiếp tục xây dựng khách sạn SAS trên đất của công viên Lê Nin. Trước đó, dưới sự phản ứng gay gắt của dư luận xã hội, UBNDTP Hà Nội đã chuyển việc xây dựng trung tâm thương mại tại chợ 19/12 (Chợ Âm phủ cũ) thành con đường mang tên 19/12…

Việc chính quyền lắng ghe dư luận và điều chỉnh quyết định, chính sách theo dư luận là đáng hoan nghênh về tính cầu thị. Tuy nhiên, dưới góc độ thẩm quyền và quản lý, tại sao trong nhiều trường hợp cứ phải thông qua dư luận mới thấy được những bất hợp lý từ các quyết sách đã có hiệu lực?

CIVILLAWINFOR

Exit mobile version