Ngày: Tháng Tư 5, 2009

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN: NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHÁP LÝ Á ĐÔNG

05/04/2009 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Xã hội, nhà nước và pháp luật nước ngoài 0

ĐẶNG HOÀNG OANH – Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN 1. Những đặc thù của xã hội Nhật bản và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại truyền thống. Nhật bản có ảnh hưởng từ nền pháp… Read more

Advertisements

CÔNG NHÂN NỮ NGOẠI TỈNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI

05/04/2009 GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ ASXH 0

THS. PHẠM THU HIỀN – Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Quá trình hội nhập kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và dân chủ hóa đời sống xã hội là điều kiện và động lực quan trọng tác động đến sự di cư của người… Read more

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BIỆT VỚI ĐỀN BÙ NHÀ NƯỚC

05/04/2009 Trách nhiệm dân sự 0

TS. TRẦN THÁI DƯƠNG – Đại học Luật Hà Nội “Xã hội hiện đại của chúng ta ngày càng đòi hỏi sự an toàn. Đòi hỏi đó làm phát sinh tư tưởng cho rằng mọi rủi ro đều phải được bảo hiểm, rằng mọi thiệt hại phải được bồi thường nhanh chóng và toàn bộ,… Read more

NĂNG LỰC CHẤP HÀNH VIÊN – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

05/04/2009 TTDS - Thi hành án dân sự 0

THS. ĐẶNG ĐÌNH QUYỀN – Trưởng Thi hành án dân sự thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Trong thời gian gần đây, công tác thi hành án dân sự (THADS) ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đội ngũ chấp hành viên (CHV) được tăng cường về số lượng và cả chất… Read more

QUYỀN BIỂU QUYẾT

05/04/2009 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Quyền nhân thân Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

PGS, TS  KIM VĂN CHÍNH Trong một xã hội dân chủ, quyền biểu quyết được sử dụng rất rộng rãi. Quyền biểu quyết chính là phương thức thể hiện ý chí chính trị của một cá nhân đối với những quyết định mang tính tập thể. Tuy nhiên, cách hiểu và phương pháp thực thi… Read more

LUẬN LÝ CỦA LUẬT SƯ

05/04/2009 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Tranh tụng và luật sư 0

LS. PHAN TRUNG HOÀI Suốt cả buổi chiều tối ngày thứ Năm (26.3.2009), tôi liên tục nhận được những cú điện thoại gọi vào từ Mũi Né (Phan Thiết). Họ là những người nông dân miệt biển đầy nắng gió của dải đất miền Trung vừa từ Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận… Read more