Ngày: Tháng Tư 9, 2009

VAI TRÒ CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG KINH TẾ, GHEN TỊ VÀ THIẾU THỐN TƯƠNG ĐỐI TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

09/04/2009 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI 0

TRẦN NAM BÌNH – Atax, Faculty of Law, UNSW, Sydney, NSW 2052, Australia 1. Dẫn nhập Tuy khẩu hiệu Đổi Mới đã chính thức xuất hiện tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI tháng 12 năm 1986, đa số các nhà nghiên cứu đồng ý dùng năm 1989 làm mốc bắt đầu cho… Read more

Advertisements

BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2008 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

09/04/2009 LTM - Lý luận chung 1

TỔNG QUAN Nền kinh tế Việt Nam năm 2008 đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự năng động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, thương mại điện tử Việt Nam vẫn kế thừa được sự phát triển sôi động của năm 2007 và đang dần đi vào chiều… Read more

NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2009/NĐ-CP NGÀY 06/04/2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG

09/04/2009 VB Pháp luật LĐ & ASXH 0

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của… Read more

MINH BẠCH KHI SỬ DỤNG TỪ “TẬP ĐOÀN”

09/04/2009 LTM - Chủ thể kinh doanh 0

LÊ VĂN TỨ Hiện nay cả ở khu vực kinh tế nhà nước lẫn dân doanh, đã có một số doanh nghiệp được gọi là tập đoàn. Tuy nhiên, trong các luật doanh nghiệp chưa thấy ghi nhận loại hình doanh nghiệp tập đoàn, chỉ có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công… Read more

QUI TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

09/04/2009 THÔNG TIN TƯ VẤN 0

Quy trình thực hiện dịch vụ cung cấp chứng thực chữ ký số gồm các bước sau: I. Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin II. Cơ sở pháp lý: 1. Luật giao dịch điện tử 2005; 2. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007… Read more

THỰC TIỄN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ: DÙNG DẰNG MỘT VỤ THI HÀNH ÁN

09/04/2009 CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT TTDS - Tình huống tố tụng 0

VĂN ĐOÀN Viện lẽ cần chờ ý kiến của TAND tối cao, cơ quan thi hành án đã lần lựa hơn hai năm nay. Năm 2005, ông D. có mua một căn nhà tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và đã được cấp giấy chủ quyền hợp pháp. Lúc đó, bà… Read more

CON ĐƯỜNG CỔ PHẦN HÓA SẼ THAY ĐỔI

09/04/2009 Cổ phần hóa 0

HỒNG PHÚC thực hiện TS. Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Vĩ mô – Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng con đường cổ phần hóa sẽ thay đổi. Nhà nước dù vẫn giữ vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) song sẽ đến lúc phải thiết… Read more

KỂ TỪ NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009: DỰ KIẾN MỖI CÁ NHÂN CHỈ ĐƯỢC SỞ HỮU TỪ 3 ĐẾN 5 SIM ĐIỆN THOẠI

09/04/2009 Quyền sở hữu 0

VƯƠNG TRẦN Con số giật mình trên vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đưa ra tại Hội nghị sơ kết triển khai Quyết định về quản lý thuê bao di động trả trước vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo đó, trên cả nước có khoảng 500.000 người dùng chứng minh thư… Read more