Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

QUI TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Quy trình thực hiện dịch vụ cung cấp chứng thực chữ ký số gồm các bước sau:

I. Đơn vị chủ trì: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

II. Cơ sở pháp lý:

1. Luật giao dịch điện tử 2005;

2. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

3. Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thực số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương.

III. Đối tượng điều chỉnh:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức, cá nhân khác lực chọn sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương trong các hoạt động giao dịch điện tử.

IV. Hồ sơ, thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số

a) Giấy đề nghị cấp chứng thư số theo mẫu Phụ lục số 1 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập của tổ chức quản lý thuê bao (*) đối với hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số lần đầu (không áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương)

2. Đề nghị gia hạn chứng thư số

Giấy đề nghị gia hạn chứng thư số của thuê bao, có xác nhận của tổ chức quản lý thuê bao theo mẫu Phụ lục số 2 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

3. Đề nghị tạm dừng chứng thư số

a) Tổ chức quản lý thuê bao, thuê bao đề nghị tạm dừng chứng thư số gửi văn bản có xác nhận của tổ chức theo mẫu Phụ lục số 3 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu tạm dừng chứng thư số của các thuê bao qua văn bản

4. Đề nghị khôi phục chứng thư số

a) Tổ chức quản lý thuê bao, thuê bao đề nghị khôi phục chứng thư số gửi văn bản có xác nhận của tổ chức theo mẫu Phụ lục số 4 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu khôi phục chứng thư số của các thuê bao qua văn bản

5. Giấy đề nghị thu hồi chứng thư số

a) Tổ chức quản lý thuê bao, thuê bao đề nghị thu hồi chứng thư số gửi văn bản có xác nhận của tổ chức theo mẫu Phụ lục số 5 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi yêu cầu thu hồi chứng thư số của các thuê bao qua văn bản

6. Giấy đề nghị thay đổi cặp khóa

Tổ chức quản lý thuê bao, thuê bao đề nghị thay đổi cặp khóa gửi văn bản có xác nhận của tổ chức theo mẫu Phụ lục số 6 (Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

V. Quy trình xử lý:

Đối với các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng thời gian,

Bước 

  Tên bước   

Mô tả   

Thời gian tối đa

 

Đề nghị cấp mới (1) 

  7 ngày

Đề nghị gia hạn (2)   

3 ngày

1  

 

Duyệt hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ chứng thực số

Đề nghị tạm dừng (2)   

3 ngày

Đề nghị khôi phục (2)   

3 ngày

Đề nghị thu hồi (2)  

3 ngày

Đề nghị thay đổi cặp khóa (2)  

3 ngày

======= ====================== ================== ===============
   

  (1) Tạo gói thông tin chứng thực 

  1 ngày

2

    Triển khai yêu cầu  

(2) Cập nhật dữ liệu chứng thực số 

  08 giờ làm việc

3

  Phân phối chứng thực   

Chuyển giao thiết bị, khóa bí mật hướng dẫn sử dụng cho thuê bao

1 ngày

SOURCE: http://www.moit.gov.vn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: