Tháng: Tháng Năm 2009

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM HIỆN TẠI VỀ QUYỀN MUA NHÀ Ở CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

31/05/2009 DỰ THẢO Quyền sở hữu 0

CIVILLAWINFOR (Tổng hợp) 1. Mở rộng đối tượng kiều bào được mua nhà ở Việt Nam Năm 2008, đã có gần 400.000 kiều bào được miễn thị thực vào VN. Đây là con số được Ủy ban Nhà nước Về người VN ở nước ngoài (ủy ban) thông tin tại cuộc họp báo ngày 6-1-… Read more

Advertisements

HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI: CHẾ ĐỊNH CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

31/05/2009 PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI 0

ĐẶNG HOÀNG HOANH – Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Tư pháp Sự thành công của trọng tài quốc tế phụ thuộc rất nhiều vào việc quyết định trọng tài có được thi hành hay không. Rõ ràng không có gì làm thất vọng các bên kinh doanh bằng việc bỏ ra những tốn kém… Read more

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – CSR: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CSR Ở VIỆT NAM

31/05/2009 CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LTM - Chủ thể kinh doanh Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

NGUYỄN ĐÌNH CUNG – LƯU MINH ĐỨC Thời gian gần dây, du luận dang quan tâm chặt chẽ và bức xúc dối với hàng loạt vụ vi phạm dạo dức kinh doanh, xâm hại môi truờng và sức khỏe con nguời ở mức dộ nghiêm trọng; diển hình là vụ sữa nhiễm melamine của Trung… Read more

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

31/05/2009 LTM - Chủ thể kinh doanh 1

PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA Năng lực cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên thương trường. Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước hết ở năng lực cạnh tranh. Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, nâng cao… Read more

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI LIÊN KẾT VIỆN, TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

31/05/2009 Kinh nghiệm đào tạo 0

HOÀNG XUÂN LONG Mối quan hệ liên kết giữa viện, trường với doanh nghiệp ở nước ta còn khá hạn chế, thiếu chặt chẽ do gặp phải nhiều trở ngại về hành chính và cơ chế tài chính. Bên cạnh đó, những chuyển giao, đổi mới về công nghệ thời gian qua còn dừng lại… Read more

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ DO XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM VÀ UY TÍN: VU KHỐNG CÔ GIÁO HIẾN THÂN, PHẢI XIN LỖI!

31/05/2009 CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT LDS - Tình huống thực tiễn 0

NAM KIÊN Cô giáo L. đã bật khóc nức nở tại phiên tòa phúc thẩm vì thầy T. bịa chuyện cô tự nguyện hiến thân cho thầy T. Sự bịa đặt ấy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hạnh phúc gia đình của cô L. nhưng cho đến tận phiên xử… Read more

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOAN 2004 – 2009 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

31/05/2009 TÀI LIỆU THAM KHẢO 0

CIVILLAWINFOR (Tổng hợp)  A. NĂM 2009 1. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Email: LeXuanBa@ciem.org.vn 2. Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời… Read more

CẢI CÁCH GIÁO DỤC Ở HÀN QUỐC

31/05/2009 Kinh nghiệm đào tạo 2

TS. TRẦN ANH PHƯƠNG Hàn Quốc là nước có nền giáo dục phát triển cao, và đó là một trong những nguyên nhân cơ bản làm nên “Kỳ tích Sông Hàn”, khiến cho cả thế giới khâm phục. Song hiện nay, Hàn Quốc vẫn đang phải tiếp tục thực hiện cuộc cải cách giáo dục… Read more

VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA

31/05/2009 LTM - Lý luận chung Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP – Cơ cấu kinh tế là tổng thể các mối quan hệ hữu cơ trong nền kinh tế. Mối quan hệ này biểu hiện ở các tỷ lệ về lượng giữa các bộ phận trong hệ thống, cũng như tác động qua lại về chất giữa chúng. Quản lý nhà nước… Read more

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGUYỄN ĐÌNH XUÂN – TÂY NINH ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TẠI KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA 12

31/05/2009 Trách nhiệm dân sự 0

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN Qua nghiên cứu luật này tôi thấy có điểm khó trong luật này đó là chúng ta phải giải quyết mối quan hệ tay ba giữa một bên là công dân, một bên là Nhà nước và bên thứ ba là người thi hành công vụ. Nếu tóm tắt lại nội dung,… Read more

THÔNG TƯ SỐ 11/2009/TT-NHNN NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2009 VỀ SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 03/2009/TT-NHNN NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2009 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

30/05/2009 Nghĩa vụ và bảo đảm nghĩa vụ VB Pháp luật dân sự 0

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm… Read more