Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CÔNG VĂN SỐ 45/BXD-QLN NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ KINH PHÍ BẢO TRÌ PHẦN SỞ HỮU CHUNG TRONG NHÀ CHUNG CƯ

Advertisements

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh

Trả lời Văn bản số 34/CV-HA.09 ngày 07/4/2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh đề nghị hướng dẫn quy định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc thu nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư được thực hiện theo thoả thuận trong Hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư và người mua nhà theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

Trường hợp trong Hợp đồng không có quy định cụ thể về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thì:

– Đối với nhà chung cư được bán trước ngày 01/7/2006 là ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (thời điểm nhà chung cư được bán là ngày ký kết hợp đồng giữa Chủ đầu tư và người mua) mà Chủ đầu tư chưa thu 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung thì kinh phí này sẽ được thu từ các chủ sở hữu căn hộ và các chủ sở hữu phần sở hữu riêng khác trong nhà chung cư khi thực hiện công việc bảo trì theo quy định.

– Đối với nhà chung cư được bán kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp 2% từ tiền bán căn hộ, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư mà người mua đã trả.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

Exit mobile version