Site icon THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

SUY NGẪM 38

Advertisements

CIVILLAWINFOR – Để  cải thiện đời sống của người làm công, ăn lương, Chính phủ quyết định tăng mức lương cơ bản (Từ 1.5.2009). Đây là quyết định đã được trông chờ từ lâu (Mặc dù chưa đủ mức để có sự thay đổi dễ nhận thấy đời sống người nhận lương).

Tuy nhiên, một chủ trương đúng cũng cần có những giải pháp đồng bộ. Thực tế, từ trước đến nay việc tăng lương thường đồng nghĩa chi phí tài chính của người dân tăng lên do hiệu ứng tăng giá. Việc tăng giá điện, dự án tăng học phí chỉ là hai trong nhiều ví dụ về sự không đồng bộ giữa tăng thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống và chi phí tài chính mà người dân phải chịu …

Cần thực chất hơn nữa trong trao quyền và thụ hưởng các lợi ích từ việc trao quyền vì đó là công việc khó hơn rất nhiều so với áp đặt nghĩa vụ và cưỡng chế thi hành. 

More >>>

Exit mobile version