THÔNG TIN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ AN SINH XÃ HỘI

Advertisements

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 1994

 Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
 2. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
 3. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
 4. Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 5. Quyết định Về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa
 6. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
 7. Quyết định Ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân
 8. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 9. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 10. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 11. Nghị định Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
 12. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
 13. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ
 14. Quyết định Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn lâm thời
 15. Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
 16. Nghị định Về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự
 17. Nghị định Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 18. Quyết định Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặt biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 19. Nghị định Về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công
 20. Quyết định Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
 21. Nghị định Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
 22. Thông tư Hướng dẫn triển khai việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
 23. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
 24. Quyết định Về việc tính thời gian công tác để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn
 25. Nghị định Về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
 26. Nghị định Về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
 27. Nghị định Về việc định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
 28. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
 29. Thông tư liên tịch Huớng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
 30. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho nười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
 31. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
 32. Thông tư liên tịch Huớng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
 33. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 58/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho nười nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
 34. Thông tư liên tịch Hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo sử dụng lao động trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao dộng khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong quân đội
 35. Thông tư Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động.�
 36. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
 37. Nghị định Về việc bổ sung Nghị định số 195/CP, ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.�
 38. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao là người tàn tật
 39. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ
 40. Nghị định Về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức
 41. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 42. Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 43. Nghị định Về sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 44. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
 45. Chỉ thị Về chỉ đạo, tổ chức Đại hội công nhân viên chức, ký thỏa ước lao động tập thể năm 1998 và những năm tiếp theo.
 46. Thông tư Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề
 47. Nghị định Về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
 48. Chỉ thị Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
 49. Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010
 50. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ
 51. Quyết định Về chính sách việc làm đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ
 52. Nghị định Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản
 53. Quyết định Về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
 54. Quyết định Về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
 55. Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 56. Nghị định Về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
 57. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Lao động về thỏa uởc lao động tập thể.
 58. Quyết định Về việc ban hành quy định tạm thời thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước
 59. Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
 60. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 61. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 62. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
 63. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
 64. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
 65. Nghị định Về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội
 66. Nghị định Về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 67. Nghị định Quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 68. Quyết định Về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu
 69. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật
 70. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về học nghề
 71. Nghị định Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
 72. Nghị định Về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò.
 73. Quyết định Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Phú Thọ
 74. Quyết định Về việc thành lập BHXH nông dân Nghệ An.
 75. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 76. Nghị định Về việc quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
 77. Quyết định Về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An
 78. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
 79. Quyết định Phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015
 80. Quyết định Ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
 81. Quyết định Ban hành quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động
 82. Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
 83. Quyết định Ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề
 84. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 85. Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 86. Nghị định Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
 87. Nghị định Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
 88. Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
 89. Quyết định Về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
 90. Quyết định Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
 91. Quyết định Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
 92. Quyết định Phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”
 93. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
 94. Thông tư Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp
 95. Nghị định Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
 96. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
 97. Nghị định Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
 98. Quyết định Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ
 99. Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp Nhà nước
 100. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 101. Quyết định Về việc ban hành quy chế tuyển dụng, quản lý lao động cho dự án khu du lịch Đà Lạt – Đankia
 102. Quyết định Về việc ban hành quy chế tuyển dụng, quản lý lao động cho dự án khu du lịch Đà Lạt – Đankia
 103. Quyết định Về việc ban hành quy chế tuyển dụng, quản lý lao động cho dự án khu du lịch Đà Lạt-Đankia
 104. Nghị định Về việc điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993
 105. Quyết định Về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
 106. Nghị định Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc,Giám đốc công ty nhà nước
 107. Nghị định Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 108. Nghị định Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
 109. Nghị định Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc,Giám đốc công ty nhà nước
 110. Nghị định Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
 111. Nghị định Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu
 112. Quyết định Về việc cho phép thành lập Trường Dân lập Đào tạo nghề kỹ thuật cao.
 113. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
 114. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước
 115. Quyết định Về điều tra lao động – việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005)
 116. Quyết định Về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
 117. Thông tư liên tịch Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của Liên Bộ Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ – Tài chính – Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 5/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
 118. Nghị định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ
 119. Nghị định Về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương
 120. Nghị định Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
 121. Nghị định Về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển
 122. Nghị định Về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 123. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 124. Nghị định Về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
 125. Nghị định Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
 126. Nghị định Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
 127. Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
 128. Quyết định Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
 129. Nghị định Quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công
 130. Quyết định Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
 131. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
 132. Nghị định Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
 133. Nghị định Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
 134. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
 135. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
 136. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
 137. Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

=================================================================

CÁC LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 1994

 1. Luật 84/2007/QH11 ngày 02-04-2007 Sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
 2. Luật 74/2006/QH11 ngày 29-11-2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
 3. Luật 35/2002/QH10 ngày 02-04-2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

=================================================================

LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị định Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
 2. Thông tư liên tịch Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 3. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 4. Quyết định Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 5. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

=================================================================

LUẬT DẠY NGHỀ NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

 1. Quyết định Ban hành mẫu bằng, chứng chỉ nghề
 2. Quyết định Ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007
 3. Quyết định Ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề
 4. Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
 5. Quyết định Ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 6. Quyết định Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

=================================================================

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

1. Nghị định số 70/2008/NĐ-CP  ngày 4/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

=================================================================

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI  NĂM 2006

Văn bản hướng dẫn

 1. Quyết định Về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 2. Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 3. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
 4. Nghị định Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước
 5. Quyết định Về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn
 6. Nghị định Về chính sách tinh giản biên chế
 7. Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 8. Nghị định Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
 9. Quyết định Về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 10. Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

=================================================================

LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  NĂM 2003

Văn bản hướng dẫn

Luật 47/2005/QH11 ngày 14-06-2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

=================================================================

LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY  NĂM 2001

Văn bản hướng dẫn

 1. Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 2. Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng
 3. Quyết định Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2007 – 2010
 4. Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng.
 5. Nghị định Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
 6. Quyết định Ban hành Quy chế phòng cháy và chữa cháy trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước
 7. Nghị định Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 8. Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

=================================================================

VĂN BẢN PHÁP LUẬT DÂN SỰ (Nguồn)

=================================================================

VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬT

1. Thông tư  số 72/2008/TT – BTC ngày 31/7/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ;

2. Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hộiđối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

(SOURCE: CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP)

Exit mobile version