Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 2838/LĐTBXH-LĐTL NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC CHI TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 575/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 21/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước về chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì người lao động làm việc ở nhiều công ty nhà nước do chuyển công tác trước ngày 01/01/1995, thì trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc ở từng công ty nhà nước. Công ty nhà nước cuối cùng có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của công ty nhà nước mà người lao động đã làm việc trước khi chuyển công tác trước ngày 01/01/1995, sau đó gửi thông báo để yêu cầu công ty trước đó hoàn trả số tiền đã được chi trả hộ.

Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động của bà Nguyễn Thị Chiên với Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Phước căn cứ quy định nêu trên, diễn biến quá trình làm việc của bà Chiên để hướng dẫn cho Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và bà Chiên thực hiện theo quy định.

2. Theo quy định tại Điều 9 Bộ luật Lao động thì Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động. Vì vậy, về đề xuất Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ chi trả phần trợ cấp thôi việc đối với thời gian bà Chiên làm việc ở những đơn vị khác trước khi chuyển đến công ty (trước tháng 5/1995) là do Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tự quyết định, thỏa thuận thống nhất với bà Chiên để thực hiện theo quy định pháp luật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện theo quy định.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: