Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM HỌC TỚI CÁC BẠN SINH VIÊN

Năm học mới bắt đầu, bạn – sinh viên Luật bước vào giảng đường với nền tảng, động cơ, mục đích khác nhau. Khủng hoảng kinh tế làm trĩu thêm gánh nặng trên vai gia đình bạn và bản thân bạn.

Đôi lúc, bạn có thể hoài nghi con đường mình đã chọn, hoài nghi, chất lượng giáo dục, hoài nghi công lý và công bằng xã hội … Sự thật, bạn là tương lai của nền pháp chế Việt Nam. Xã hội, gia đình và bản thân bạn cần sự học của bạn.

Trên tất cả, tôi chúc bạn có đủ sức khỏe, nhiệt huyết và niềm tin vì bạn là thành tố không thể thay thế của một xã hội học tập và một nhà nước pháp quyền.

CIVILLAWINFOR

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: