Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1946/BXD-TTr NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI KHIẾU NẠI VỀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHÀ Ở

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 598/UBND-NC ngày 17/03/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến giải quyết khiếu nại của ông Trần Kỳ Đô, (đại diện theo uỷ quyền của bà Bùi Thị Hiệp) liên quan đến các căn nhà số 167, 169, 171 và số 173 đường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi xem xét nội dung của Công văn trên cùng các tài liệu liên quan, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Đối với các căn nhà số 169, 171, 173 đường Trương Quang Trọng nguyên thuộc sở hữu của bà Bùi Thị Hiệp, Nhà nước đã có văn bản quản lý và bố trí cho Cửa hàng ăn uống trực thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Nghĩa Bình (cũ) sử dụng từ năm 1988. Năm 1990, Cửa hàng ăn uống giải thể, các căn nhà trên để trống, gia đình bà Hiệp đã tự ý vào ở đến nay mà không ký hợp đồng thuê với Nhà nước. Thực tế từ năm 1990 đến nay, Nhà nước không quản lý đã không thực hiện việc quản lý và bố trí sử dụng đối với các căn nhà nói trên. Do đó, có thể áp dụng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 5 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để công nhận quyền sở hữu cho gia đình bà Bùi Thị Hiệp đối với các căn nhà này.

Đối với căn nhà số 167 đường Trương Quang Trọng mà Nhà nước đã có văn bản quản lý, bố trí sử dụng, nay đã được bán hoá giá; căn cứ quy định của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì việc gia đình bà Bùi Thị Hiệp đòi lại căn nhà trên là không thể giải quyết được.

Bộ Xây dựng trả lời để Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biết và giải quyết vụ việc./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: