Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

CÔNG VĂN SỐ 1568/QLLĐNN-QLLĐ NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ GIA HẠN THỜI GIAN CHUYỂN CHỦ CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Kính gửi:

Các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 1113/VPĐB-LĐ ngày 28/9/2009 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông báo việc Ủy ban Lao động Đài Loan điều chỉnh thời gian chờ chuyển chủ của lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan đối với một số trường hợp đặc biệt kể từ ngày 22/1/2009, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được gia hạn thời gian chờ chuyển chủ thuộc trong số các trường hợp sau:

– Chủ sử dụng lao động bị tước một phần hoặc toàn bộ giấy phép tuyển mộ theo quy định tại Điều 72 Luật Dịch vụ việc làm (gồm các hành vi vi phạm pháp luật của chủ sử dụng lao động dẫn đến bị tước một phần hoặc toàn bộ giấy phép);

– Người lao động nước ngoài bị chủ sử dụng lao động, đồng nghiệp, người quản lý hoặc người thân của chủ sử dụng lao động xâm hại, hoặc người lao động chủ động tố cáo chủ sử dụng lao động vi phạm khoản 3 hoặc khoản 4, Điều 57 Luật Dịch vụ việc làm (điều động người lao động đến làm việc tại nơi ngoài giấy phép, hoặc thay đổi địa điểm làm việc của người lao động khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền) và bị Ủy ban Lao động Đài Loan rút giấy phép thuê lao động do chấm dứt quan hệ lao động;

– Lao động nước ngoài có thời gian làm việc tại Đài Loan chưa đủ 01 năm;

– Chủ sử dụng lao động giải thể doanh nghiệp hoặc được cơ quan chủ quản địa phương nhận định doanh nghiệp thuộc tình trạng phải hẹp sản xuất;

– Các trường hợp khác bị Cơ quan chủ quản địa phương điều tra và xác nhận quyền lợi của người lao động nước ngoài bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

2. Thời gian được gia hạn

Trong vòng 14 ngày trước khi hết thời hạn chờ chuyển chủ (thời gian chờ chuyển chủ theo quy định hiện hành là 60 ngày), có thể đề nghị Ủy ban Lao động gia hạn thêm 60 ngày và chỉ được phép gia hạn 1 lần.

Riêng đối với những lao động là người bị hại trong các vụ án hình sự đang trong thời gian khởi tố thì không hạn chế số lần gia hạn, nhưng thời gian gia hạn không quá ngày cơ quan kiểm sát ra quyết định đình chỉ khởi tố hoặc ngày Tòa án ra phán quyết cuối cùng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp, cơ quan biết hướng dẫn và hỗ trợ người lao động thuộc các trường hợp nêu trên làm thủ tục gia hạn thời gian chuyển chủ theo quy định hiện hành.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Đào Công Hải

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: