Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

GẮN CHẶT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ HỢP LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CƠ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NGUYỄN TRỊNH KIỂM

Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có một nền khoa học công nghệ phát triển, trong đó vai trò nhân lực khoa học công nghệ chiếm vị trí hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để có một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đông đảo, ổn định và đáp ứng được yêu cầu thì trước tiên cần gắn kết kế hoạch đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ một cách hợp lý.

Thời gian vừa qua, ở Việt Nam, công tác đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học công nghệ đã có nhiều tiến bộ song vẫn còn tồn tại không ít bất cập. Những tồn tại chủ yếu tập trung ở việc sử dụng gắn kết giữa các khâu đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ chưa được nhịp nhàng, hợp lý.

Trong thời đại ngày nay, xu thế xã hội hoá công tác đào tạo là hoàn toàn phù hợp, song đào tạo không đi đôi với quản lý, sử dụng đãi ngộ thì gây nên lãng phí lao động, tiền của của xã hội ngày càng lớn là điều khó tránh khỏi.

Nhìn lại thực tế hiện nay ở nước ta cho thấy có sự mất cân đối khá lớn giữa khâu đào tạo và sử dụng cán bộ khoa học công nghệ. Cứ đến kỳ tuyển sinh, trường nào cũng ra chỉ tiêu thi tuyển với số lượng lớn. Nhưng sau khi hoàn thành khoá học, đội ngũ sinh viên ra trường thiếu việc làm đã rơi vào tình cảnh “học một đằng, làm một nẻo” hoặc từ ngành này chuyển sang học thêm ngành khác để có việc làm. Tuy nhiên, không phải cứ chuyển sang học ngành khác là có thể tìm được việc làm ngay mà có rất nhiều sinh viên, học sinh chuyên nghiệp mất hàng chục năm lăn lộn, học tập từ ngành nọ sang ngành kia vẫn chưa tìm được việc làm. Hiện trạng này đang ngày càng phổ biến ở nước ta và nó diễn ra khá phổ biến ở không chỉ các tỉnh, thành phố lớn mà ở các tỉnh nhỏ cũng đã và đang xuất hiện tình trạng này như làm một quy luật khó tránh khỏi.

Có thể có ngành đào tạo từ sinh viên độc lập hành nghề, nhưng cũng có những nghành nghề như quản lý hành chính Nhà nước thì không thể tự xoay sở việc làm mà đòi hỏi phải có cơ chế quản lý sử dụng.

Đào tạo ra trường thiếu một cơ chế tuyển chọn bố trí sử dụng mà cứ tiếp tục tự do tuyển chọn đào tạo như hiện nay là một lãng phí lớn về chi phí xã hội trong khâu đào tạo cán bộ khoa học công nghệ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên nhưng trước hết là khâu tự do hoá việc mở trường lớp mà không tính đến đầu ra của khâu đào tạo, không tính đến chất lượng, nhu cầu lao động xã hội đang đòi hỏi đến đâu. Sức cung vượt quá sức cầu trong rất nhiều ngành, nhiều khoá học ở nhiều trường đại học cao đẳng là một thực tế.

Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực đã đào tạo cũng còn nhiều khó khăn.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, phần lớn các công ty nước ngoài, các tập đoàn lớn có nhiều kinh nghiệm quản lý kinh doanh đã sử dụng các cách riêng của mình nhằm nâng cao mức đãi ngộ, tuyển chọn lấy nhóm nhân lực, cán bộ khoa học công nghệ mới giỏi nhất, năng động nhất vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình. Điều đó tất yếu sẽ tạo ra lợi thế cho chính các công ty đó có được lợi nhuận cao hơn nhiều so với các đơn vị khác sản xuất kinh doanh trong nước do chính nguồn nhân lực khoa học công nghệ mới tuyển dụng sáng tạo ra.

Việc thay thế thường xuyên, quản lý chặt chẽ, thưởng phạt từng vụ việc, trả lương trực tiếp không công bố của các chủ hãng sử dụng lao động cũng đã đặt lao động khoa học công nghệ phải làm hết sức mình để đối phó với các lợi hại do chủ quản lý đặt ra. Điều này ở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước khó học theo và cũng rất khó có điều kiện thực hiện.

Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc đãi ngộ, sử dụng ở mức bình quân thấp và áp lực lao động vừa là hiện tượng diễn ra khá phổ biến ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước. Và điều này tất yếu dẫn tới lợi nhuận sẽ rất thấp do cán bộ khoa học công nghệ không công hiến hết sức cho công việc. Đó là chưa nói tới thiết bị máy móc đơn sơ, cũ kỹ và phần lớn lao động thủ công, bán thủ công. Tất cả các yếu tố trên đã làm cho sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam tất yếu thấp hơn so với các doanh nghiệp liên doanh hoặc một trăm phần trăm vốn nước ngoài. Đây thực sự là nguyên nhân khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn trong khâu tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đối với hàng triệu lao động khoa học công nghệ trong các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, máy móc thiết bị thô sơ, ngành nghề không ổn định, thu nhập thấp.

Khi hội nhập kinh tế ngày càng sâu thì các vấn đề trên thực sự là một bài toán khó mà Việt Nam cần phải tìm ra lời giải sớm nếu không chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội trong việc thu hút nhân tài và dẫn tới việc “chảy máu chất xám” mà hệ luỵ của nó là hàng loạt các vấn đề xã hội phức tạp.

Thực tế cho thấy, với mức đãi ngộ thấp thì ngay cả trong hệ thống các cơ quan Nhà nước ở các cấp cũng không thể thu nạp được nguồn nhân lực có trình độ cao, có tài năng và năng động sáng tạo. Do đó, khi các cơ quan quản lý thiếu nhân lực tài năng xã hội bổ sung một cách thường xuyên ở mọi cấp, mọi ngành thì các chính sách có đầy đủ, đúng đắn đến đâu cũng khó vận dụng vào cuộc sống.

Hiện tượng tiêu cực tham nhũng khó chấm dứt có lẽ một phần cũng bắt nguồn từ khâu đãi ngộ. Đãi ngộ thấp cán bộ công chức quản lý sẽ tìm ra các cách để kiếm thêm từ các chức trách được giao của mình. Hiện tượng xin việc mất tiền thậm chí mất tới hàng trăm triệu đồng đã và đang diễn ra trở thành bệnh dịch nhưng ít ai lên tiếng phê phán, kiểm tra, xử lý. Và hình như coi đó là một “lệ” bắt buộc tất yếu đối với người tìm việc.

Cũng chính từ khâu sơ hở này mà trong hệ thống chính quyền không ít người học thấp, trình độ yếu kém vẫn được tuyển dụng. Một số người khá giỏi thiếu tiền để tìm việc làm lại phải loay hoay học chuyển đổi tìm việc khác hoặc thậm chí thất nghiệp.

Xuất phát từ cách xử lý không ăn nhập giữa đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ lâu nay đã tạo ra nhiều khó khăn cho xã hội. Một lượng kinh phí khá lớn của dân chúng phải bỏ ra trong khâu đào tạo đã mất đi cũng chính do khâu thiếu đồng bộ và bất hợp lý này.

Để hạn chế các bất cập trên đồng thời tạo ra được một đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại thì giải pháp tích cực trong công tác đào tạo cán bộ khoa học công nghệ hiện nay là phải cân đối lại các khâu đào tạo, quản lý sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học công nghệ, đặc biệt, có chính sách sử dụng hiệu quả cán bộ khoa học công nghệ sau khi đào tạo.. Đồng thời, thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác đào tạo phát triển nhân lực khoa học công nghệ. Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có quy mô hợp lý, có cơ cấu đồng bộ về chuyên môn (ngành, chuyên ngành), trình độ, về độ tuổi, giới tính… đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Bên cạnh đó, vấn đề này xã hội chỉ có thể tự điều chỉnh nhưng tới khi đó thì lãng phí vật chất, tiền của dân chúng đã phải mất đi do chính các chính sách quản lý không tính toán đầy đủ đến điều này gây nên.

Nhằm khắc phục mâu thuẫn trên, công tác điều tra cơ bản phải được tổ chức phát hiện thường xuyên để các cơ quan quản lý Nhà nước không chỉ ở Trung ương mà ngay cả các địa phương, các cơ sở đào tạo sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ phải tính đến một cách đầy đủ và tỉ mỉ hơn nữa.

Bên cạnh đó, xây dựng một chiến lược hợp lý về kế hoạch đào tạo ăn khớp với quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ khoa học công nghệ là một sự cần thiết và cấp bách của xã hội hiện nay ở nước ta. Đòi hỏi này không chỉ đặt ra trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước và cũng là trách nhiệm của các cơ quan đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong cả nước hiện nay. Và khi nào có sự phối hợp và gắn kết chặt chẽ từ khâu đào tạo, quản lý, sử dụng và đãi ngộ hợp lý, khi đó mới giảm thiểu được lãng phí lao động xã hội./.

SOURCE: TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 13 (453) THÁNG 7 NĂM 2009

One Response

 1. [B]BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN
  Đàm phán là một phần của cuộc sống và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nó. Khi chúng ta có thể đàm phán thành công thì kết quả mà chúng ta đạt được sẽ có sự khác biệt rất lớn. Dưới đây là 8 bí quyết giúp đàm phán thành công.
  [B]
  1. Hãy sẵn sàng là người đàm phán trước[/B]

  Một số người thường rất ngượng ngùng khi nói về tiền bạc. Những người khác lại nghĩ rằng việc đó thật thô lỗ và là một hành động hạ thấp bản thân.
  Trong rất nhiều trường hợp thì họ đúng. Tuy nhiên, khi phải giải quyết một hợp đồng làm ăn (tất cả chúng ta đều sẽ có lúc phải làm việc này), thì thái độ không sẵn sàng đề cập tới chuyện tiền nong đó sẽ khiến cho việc kinh doanh của chúng ta trở nên đắt đỏ.

  Trong thực tế có rất nhiều nhà đàm phán dày dặn. Nếu bạn mua một ngôi nhà hay một chiếc ô tô, nhận một công việc mới, thì bạn có thể chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với những con người đó. Nếu họ thấy bạn quá nhút nhát trong công việc, họ sẽ lợi dụng điều này.

  Bạn cũng không nên quá ngượng ngùng khi chuyển một vấn đề có vẻ là chuyện ngoài lề sang một cuộc đàm phán thật sự. Nếu tôi đang mua một vài thứ rất mắc trong cùng một cửa hàng, tôi sẽ thường hỏi họ có khuyến mãi cái gì không, hay có giảm giá không. Vì nếu không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng: Bạn có thể làm việc này, thì điều đó không có nghĩa là Bạn không thể. Đôi khi, đơn giản chỉ bằng việc hỏi xem có gì khuyến mãi không, tôi sẽ có một cuộc mua bán có lợi hơn.
  [B]
  2. Đừng để bị cảm xúc chi phối[/B]

  Một nhầm lẫn rất lớn của những nhà đàm phán nghiệp dư là họ bộc lộ cảm xúc quá mức để đạt được chiến thắng. Họ la ó, đe dọa và yêu cầu làm theo cách của họ. Việc này chỉ phản tác dụng mà thôi.

  Hầu hết những vụ làm ăn chỉ có khả năng thành công nếu cả hai phía đều cảm thấy họ sắp có lợi từ việc này. Nếu một người phía bên kia cảm thấy rằng họ đang bị công kích, hoặc đơn giản là không ưng ý với bạn, họ có lẽ sẽ không chịu nhượng bộ. Rất nhiều người ghét những người thô lỗ, và họ sẵn sàng rời bỏ một cuộc làm nếu cuộc làm ăn này dính tới một người như vậy.

  Hãy giữ bình tĩnh, kiên trì, và thân thiện, kể cả khi người kia bắt đầu mất bình tĩnh. Hãy chắc chắn rằng bạn để lòng tự trọng và niềm tự hào của mình ra chỗ khác. Như thế bạn sẽ có khả năng làm việc đó tốt hơn.
  [B]3. Đừng dễ bị lừa bởi thủ đoạn sử dụng quy tắc[/B]

  Khi một người gửi cho tôi một bản hợp đồng để tôi ký vào đó, nếu có điều gì đó trên bản hợp đồng mà tôi không ưng, tôi sẽ bỏ qua bản hợp đồng này. Ngoài ra tôi sẽ viết ra những điều tôi muốn thêm vào. Đôi khi, phía đối tác sẽ quay lại và bảo với tôi rằng: Ngài không được phép thay đổi bản hợp đồng của chúng ta như vậy.

  Vì tôi là người sẽ ký vào bản hợp đồng này, tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi muốn. Không có bất cứ quy tắc nào lại bảo rằng họ mới là người duy nhất được phép thêm thắt điều gì đó vào bản hợp đồng. Nếu họ không hài lòng với sự thay đổi của tôi, thì họ nên cho tôi biết và như thế chúng tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề đó, nhưng chỉ mong đừng nói với tôi đơn giản rằng tôi không được phép.

  Điều này cũng nhấn mạnh một thủ thuật thường dùng của những nhà đàm phán dày dặn như những nhà môi giới bất động sản, nhà môi giới việc làm, những người buôn bán xe ô tô và dạng dạng như thế. Họ biết rất nhiều người là những người rất chặt chẽ trong việc tuân theo các quy tắc. Do đó họ sẽ đưa ra những lời công bố nghe có vẻ chính thức và khẳng định rằng:Việc này phải làm như thế hoặc ngài không được phép làm vậy. Nếu một ai đó giới hạn bạn bằng cách thêm những quy tắc vào trong hợp đồng, hãy yêu cầu họ cung cấp những bằng chứng xác thực rằng những quy tắc này thực sự tồn tại.
  [B]
  4. Đừng bao giờ là người đầu tiên đưa ra một con số[/B]

  Đây là một bài học đắt giá, nhưng thực sự là một kinh nghiệm quý. Tôi đã thực hiện rất nhiều công việc hợp đồng, và một trong những câu hỏi đầu tiên tôi hay gặp là: Anh muốn mức lương trong một giờ là bao nhiêu?. Đây là một câu hỏi đầy áp lực, và tôi thường thấy mình buột miệng ra một con số nào đó thấp hơn là mức tôi thực sự muốn.

  Những ngày đó, tôi đã học được tầm quan trọng của việc bắt người khác phải đưa ra một con số cụ thể trước. Bây giờ, tôi trả lời những câu hỏi đó bằng cách hỏi lại rằng:Vậy ngân quỹ dành cho bản hợp đồng này là bao nhiêu?. Đôi khi, tôi cũng thường thấy bất ngờ khi họ đưa ra mức tốt hơn tôi nghĩ.
  [B]
  5. Hãy đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn mong muốn đạt được[/B]

  Khi mà những người khác đưa ra con số của họ, kể cả nó đã là tốt hơn so với những gì bạn mong muốn, thì hãy cứ nói rằng:Tôi nghĩ ngài sẽ phải đưa ra mức cao hơn thế. Đừng tỏ ra kiêu ngạo, hay hung hăng. Hãy nói câu đó một cách bình tĩnh.

  Khi họ hỏi bạn về kỳ vọng của bạn, hãy đòi nhiều hơn mức bạn mong đợi. Hiếm mấy ai ra đi khi mà hợp đồng đã được ký kết, và bạn có thể khiến đối phương cảm thấy rằng họ đang chiến thắng khi được một lần hạ thấp mức mong đợi không thực tế của bạn.

  Hãy để họ tin rằng quyết định cuối cùng chưa phải là ổn thỏa với bạn. Khi mà cuộc đàm phán đã bắt đầu, hầu hết mọi người đều muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt. Một cách rất tốt để làm việc đó là hãy để phía đối tác tin rằng người mà họ đang đàm phán với hoàn toàn không phải là bạn, mà là nhân vật nào đó có quyền lực.
  [B]
  6. Hãy nói điều gì đó như kiểu: Tôi sẽ phải nói việc này với sếp/ vợ/chồng/bạn của tôi trước khi cho anh câu trả lời .[/B]

  Hãy để họ tin rằng quyết định cuối cùng chưa ổn đối với bạn. Khi mà cuộc đàm phán đã bắt đầu, hầu hết mọi người đều muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt. Một cách rất tốt để làm việc đó là hãy để phía đối tác tin rằng người mà họ đang đàm phán hoàn toàn không phải là bạn, mà là nhân vật nào đó có quyền lực.

  Một nhà đàm phán khéo léo sẽ luôn luôn muốn nói chuyện với người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng lại không để cho họ làm điều đó. Giả như một người, có quyền quyết định đối với vụ làm ăn, lại muốn rằng bạn phải làm rõ vấn đề trong đó và vẫn rất cần một câu trả lời cuối cùng từ phía bạn. Hãy nói với họ rằng bạn sẽ bàn về vấn đề này và quay trở lại với một câu trả lời vào ngày mai. Hãy đòi hỏi họ phải đảm bảo rằng đó là lời đề nghị tốt nhất từ phía họ mà bạn có thể đem về cho nhân vật đầy quyền lực của bạn. Đây cũng là một chiến lược hay nhằm ngăn cho mọi người không hối thúc bạn.
  [B]7. Đừng tỏ ra quá thích thú[/B]

  Chỉ với việc đưa ra ấn tượng rằng bạn sẵn sàng bỏ đi là đã có thế tạo ra kỳ tích cho việc nhận được một bản hợp đồng tốt hơn. Hãy luôn luôn đóng vai một người mua, hay một người bán đang rất lưỡng lự.

  Đừng khiến cho người khác có cảm giác như thể họ đã bị lừa. Rất nhiều người thường cố gắng bòn rút đến tận cùng từ bất cứ cuộc thương lượng nào. Đây là một sai lầm. Nếu như đối tác cảm thấy rằng họ bị lừa, thì điều này sẽ quay lại làm hại chính bạn. Họ có thể không hoàn thành phần trách nhiệm của họ trong bản hợp đồng, hoặc từ chối không làm ăn với bạn nữa.

  Hầu hết những cuộc thương lượng đều nên làm cho cả hai bên cảm thấy thoải mái với kết quả đã đạt được. Hãy sẵn lòng từ bỏ những thứ không có giá trị gì cho bạn để tạo ra một cảm giác thoải mái và đầy thiện chí. Ví dụ như, nếu bạn đang thương lượng để giảm giá thuê nhà xuống, bạn hãy đưa ra đề nghị ký kết một hợp đồng thuê nhà lâu dài hơn. Bằng cách đó, ông chủ nhà sẽ hiểu rằng tài sản của ông ấy sẽ có người thuê trong thời gian lâu hơn, và bạn sẽ đạt được mức thuê rẻ hơn.

  [B]8. Bí quyết thứ 8[/B]

  Bảy bí quyết này không phải trong bất cứ trường hợp đàm phán nào cũng áp dụng tất cả. Hãy chọn lọc những bí quyết áp dụng vào từng trường hợp sao cho phù hợp. Và bí quyết thứ 8 bao gồm tất cả những bí quyết trên chính là : Hãy tìm hiểu đối tác của mình kỹ càng trước khi áp dụng bí quyết nào cho phù hợp. Mỗi cuộc thương lượng đàm phán lại thích hợp với mỗi loại bí quyết khác nhau.[/B]

  [B][URL=”http://daotaoquanly.net/”]Dao tao quan ly[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly.html”]Đào tạo quản lý[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-marketing.html”]Đào tạo Marketing[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-ban-hang.html”]Đào tạo quản lý bán hàng[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-ceo.html”]Đào tạo CEO[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-nhan-su.html”]Đào tạo quản lý nhân sự[/URL], [URL=”http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-tai-chinh.html”]Đào tạo quản lý tài chính[/URL][/B]

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn
%d bloggers like this: