BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

CÔNG VĂN SỐ 307/LĐTBXH-BHXH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP HÀNG THÁNG VỪA HƯỞNG LƯƠNG HƯU

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 4599/BHXH-CSXH ngày 08/12/2009 của quý cơ quan đề nghị cho ý kiến về việc thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với trường hợp vừa hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng vừa hưởng lương hưu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng thì người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày 01/01/2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc bảo hiểm xã hội một lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng bảo hiểm xã hội. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng (không điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung) cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Như vậy, đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2007, từ ngày 01/01/2007 tiếp tục được hưởng phụ cấp khu vực theo mức hiện hưởng thì không thuộc đối tượng được giải quyết trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 122/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý cơ quan biết và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT
%d bloggers like this: