Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

QUI TRÌNH CỦA THANH TRA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ XÂM PHẠM SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

SOURCE: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: