Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

CÔNG VĂN SỐ 642/ BXD-QLN NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC GÓP VỐN LIÊN DOANH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric – Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp – Bộ Công thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 54 CV/CR-TGĐ ngày 19/3/2010 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric trực thuộc Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp, Bộ Công thương về việc góp vốn liên doanh liên quan đến tài sản trên đất. Vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric chỉ được thực hiện việc đưa tài sản trên đất là văn phòng làm việc tại 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào góp vốn liên doanh với Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương khi được Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp, Bộ Công thương đồng ý theo quy định của pháp luật.

2. Việc Công ty đưa tài sản trên đất vào góp vốn liên doanh phải trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Tổng Công ty theo Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định 09/QĐ-TTg.

3. Khi đưa tài sản trên đất vào góp vốn liên doanh, tài sản phải được đánh giá lại giá trị theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty biết và thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: