Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

SUY NGẪM 48

Ngày 5/7/2010, HĐTP TANDTC sẽ xét xử giám đốc thẩm vụ án oan “hiếp dâm tập thể” dành cho 3 chàng trai ở tỉnh Hà Tây cũ, mừng cho công lý sắp trở lại với họ. Điều đáng bàn, người  tìm lại công lý không phải các vị đại diện Viện kiểm sát, các luật sư tham gia tố tụng ở cấp sơ thẩm, phúc thẩm mà từ một bác sĩ bình thường biết cảm thông trước nỗi đau của con người …

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã có hiệu lực 06 tháng. Các cơ quan có thẩm quyền đã và đang tích cực sơ kết tình hình thi hành Luật. Gây thiệt hại phải bồi thường là cái đương nhiên trong xã hội dân sự. Song chân lý “cốt yếu” phải là: không hoặc giảm thiểu tối đa việc gây thiệt hại. Thực tế, đã thiệt hại rồi có mấy ai lấy lại đầy đủ những gì mình đã mất?

Để đạt được cái chân lý như vậy, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, chất lượng đội ngũ công chức, sự minh bạch của pháp luật thì cơ quan thanh tra, kiểm sát và đội ngũ luật sư có đóng vai trò quyết định?! giá mà…

CIVILLAWINFOR

Số khác > > >

Advertisements

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: