Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

CÔNG VĂN SỐ 2033/NHNN-QLNH NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2011 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC MUA BÁN NGOẠI TỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU VÀNG, NGOẠI TỆ CỦA CÁ NHÂN

Kính gửi:

Các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các cá nhân, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối:

Chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường hoạt động mở thẻ thanh toán quốc tế để tạo điều kiện cho các cá nhân sử dụng thẻ thanh toán quốc tế khi có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài; Chủ động bán ngoại tệ tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu hợp pháp như công tác, học tập, chữa bệnh… của cá nhân theo các quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối tổ chức thực hiện công văn chỉ đạo này.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

Advertisements

One Response

  1. Kinh chao,

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: