Ngày: Tháng Một 4, 2013

THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM BẰNG HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

04/01/2013 LDS - Hợp đồng SỬA ĐỔI BLDS 2005 Trách nhiệm dân sự 0

HOÀNG DUY Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, thực hiện hợp đồng khó khăn và không còn có lợi như trước, nhiều doanh nghiệp (DN) đã tìm cách thoái thác trách nhiệm thực hiện hợp đồng bằng cách đề nghị Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu. Hàng loạt hợp đồng được đề nghị… Read more

Advertisements