Ngày: Tháng Tư 2, 2017

KHÔNG GÂY HẠI!

02/04/2017 Cùng suy ngẫm Kinh nghiệm đào tạo 1

 GIÁP VĂN DƯƠNG Đối với nghề giáo, tôi là một người vừa trong cuộc vừa ngoài cuộc. Ngoài cuộc vì tôi không thuộc biên chế của trường công chính quy nào. Trong cuộc vì lâu nay tôi vẫn đứng trên bục giảng, và trong thâm tâm tôi vẫn tự coi mình là một nhà giáo… Read more

Advertisements

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

02/04/2017 Chủ thể LTM - Chủ thể kinh doanh LTM - Đầu tư 0

 HOÀNG ĐỨC CƯỜNG -  Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 43 1. Lược sử pháp nhân thương mại ở Việt Nam Các văn bản quy phạm pháp luật trước đây của Nhà nước ta đã mô tả các dấu hiệu của pháp nhân như tại Thông tư số 525 ngày 26//3/1975 của Trọng tài… Read more

CÂN BẰNG CỦA TỰ NHIÊN

02/04/2017 Cùng suy ngẫm Đọc và chia sẻ 0

 DƯƠNG QUỐC VIỆT Tất cả những ước muốn đổi thay hay kiến tạo của con người, dù động cơ có tốt đẹp đến mấy, thì đều bị kiểm chứng khắt khe bởi “luật cân bằng” của tạo hóa, và có tồn tại bền vững hay không là tùy thuộc vào sự phù hợp với “luật… Read more