Ngày: Tháng Tư 16, 2017

CÔNG CHỨNG VIÊN VỚI VAI TRÒ LÀ BỔ TRỢ VIÊN TƯ PHÁP

16/04/2017 LÝ LUẬN CHUNG Xã hội, nhà nước và pháp luật nước ngoài 0

  MICHEL CORDIER – Chủ tịch danh dự Hội đồng công chứng tối cao Pháp   Trong hệ thống luật Anh-Mỹ, khi soạn thảo hợp đồng, các bên gặp nhau, có sự trợ giúp của người tư vấn riêng của mình và khi có tranh chấp hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện hợp… Read more

Advertisements