Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

2712082.jpg’ doesn’t exist?

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2008/12/2712082.jpg’ doesn’t exist?

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: