Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 CÓ PHẢI LÀ “BÌNH MỚI, RƯỢU CŨ”?

PGS. TS. ĐINH DŨNG SỸ – Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 (LDN 2005). Những người soạn thảo thường gọi đạo luật này là “Luật Doanh nghiệp thống nhất”, vì nó được xây […]

Advertisements

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2007

1. Pháp luật cạnh tranh trong WTO và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thanh Tú Số 2 2. Địa vị nền kinh tế phi thị trường và tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá Lưu Hương Ly Số 2 3. Vai trò của án […]

XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN LUẬT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

TS. ĐINH DŨNG SỸ – P. Vụ trưởng Vụ Pháp luật –  Văn phòng Chính phủ 1. Quyền được bồi thường của người dân trong mối quan hệ với quyền con người và quyền công dân – cơ sở lý luận của Luật bồi thường nhà nước Cơ sở có tính lý luận cho việc […]

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

TS. ĐINH DŨNG SỸ – Vụ Pháp luật – VP Chính phủ Trong một bài viết với nhan đề: “Mô hình bảo hiểm tiền gửi hiện nay và những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu khi xây dựng Luật bảo hiểm tiền gửi”  chúng tôi đã có một số trao đổi bước đầu về […]

CHÍNH SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH VỚI PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

TS. ĐINH DŨNG SỸ – P. Vụ trưởng Vụ pháp luật – Văn phòng Chính phủ 1. Nhận thức. Chính sách là gì? Đây là một thuật ngữ được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống xã hội, đặc biệt là được sử dụng rất nhiều trong các vấn đề liên quan đến chính […]

MÔ HÌNH BẢO HIỂM TIỀN GỬI HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM NGHIÊN CỨU KHI XÂY DỰNG LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

TS. ĐINH DŨNG SỸ – Văn phòng Chính phủ 1. Mục tiêu, cơ chế và mô hình bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, sau sự đổ vỡ của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, Nhà nước cũng như ngành ngân hàng đã […]

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

TS. ĐINH DŨNG SỸ – Ban XDPL – VPCP           1. Thực trạng hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hiện nay, trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam có tới 45 văn bản quy phạm pháp luật có các […]

VẤN ĐỀ “LUẬT KHUNG” Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

TS. ĐINH DŨNG SỸ  Gần đây, trong thực tiễn lập pháp Việt Nam, chúng ta thường nghe nói tới hai từ “luật khung”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay và thực trạng này nhiều khi kéo theo những hệ quả không tốt trong sự điều […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật:)
%d bloggers like this: