BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

ÁN LỆ VÀ ÁN MẪU–NHỮNG KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật, Trung Tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia Trong Dự án Luật sửa đổi một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự, mới đây Tòa án nhân dân tối cao đã đề xuất cho phép được xét xử theo án […]

CƠ CẤU ĐẠI BIỂU VÀ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI

THS. CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam & PHẠM TUẤN ANH – Giảng viên, Học viện Kỹ thuật quân sự Trong cơ chế quyền lực nhà nước, cơ quan lập pháp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ban hành các văn […]

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ĐỀ CAO PHÁP LUẬT HAY THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

THS. CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật Theo quan niệm của nhiều học giả về nhà nước pháp quyền, một trong những đòi hỏi quan trọng của nhà nước pháp quyền là thượng tôn pháp luật. Liệu đây có phải là nguyên lý cơ bản của của nhà nước pháp quyền […]

VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG BẰNG LẬP PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN: ĐA SỐ QUỐC HỘI CÓ PHẢI LÀ ĐA SỐ DÂN CHÚNG?

THS. CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật Khi nghiên cứu về các hoạt động lập pháp, loài người đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu những cách thức lập pháp với mong muốn có được những đạo luật có thể mang công bằng đến cho mọi người và làm […]

ÁN LỆ VÀ ÁN MẪU, CƠ SỞ NÀO CHO VIỆC TỒN TẠI ÁN LỆ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY?

THS. CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật 1. Phân biệt án lệ và án mẫu Nói đến án lệ, người ta thường nói đến sự khiếm khuyết của các quy phạm pháp luật trong một hệ thống pháp luật. Thông thường án lệ chỉ xuất hiện khi có một sự kiện […]

PHẢN HỒI BÀI VIÊT: HỘI THẨM NHÂN DÂN PHẢI TƯƠNG TẦM VỚI TRỌNG TRÁCH ĐƯỢC GIAO

THS. CAO VIỆT THĂNG Chế định Hội thẩm nhân dân là một trong những chế định rất quan trọng trong hoạt động xét xử ở nước ta . Tuy nhiên, để hiểu rõ về vai trò của Hội thẩm nhân dân đã có rất nhiều tranh luận và cách hiểu khác nhau xung quanh chế […]

MẠN ĐÀM: VĂN HÓA ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM – BIÊN GIỚI GIỮA LỆ LÀNG VÀ PHÁP LUẬT QUA LŨY TRE LÀNG

THS. CAO VIỆT THĂNG – Viện Nhà nước và Pháp luật Từ lâu trong truyền thống văn hóa người Việt, ngôi đình và ngôi chùa đã luôn gắn liền với nếp sinh hoạt văn hóa của họ. Khác hẳn không khí sinh hoạt an nhàn nơi cửa chùa (trẻ vui nhà, già vui chùa) – […]

BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA CHẾ ĐỊNH HỘI THẨM NHÂN DÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY[1]

THS. CAO VIỆT THĂNG – Phó trưởng phòng Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật – Viện Nhà nước và Pháp luật Trong hệ thống pháp luật tố tụng hiện nay ở nước ta, chế định hội thẩm nhân dân là một trong những chế định bắt buộc, có tính quyết định […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: