Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

VỀ TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

PGS TS. LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tuổi nghỉ hưu theo pháp luật hiện hành Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật BHXH (sửa đổi), tuổi nghỉ hưu của người lao động thuộc lực lượng dân sự tại Việt Nam hiện nay […]

Advertisements

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN TẠI TÒA ÁN – MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

TS. LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật – ĐHQGHN Nếu như trước đây, quyền lợi của các bên trong quan hệ lao động chủ yếu do Nhà nước quyết định thì nay, quan hệ này lại chủ yếu do các bên tự thương lượng, thoả thuận để xác lập và thực hiện quyền và […]

NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

TS. LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Trong đời sống xã hội các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với cộng đồng được hình thành và phát triển ngày càng đa dạng và phức tạp. Khi của cải xã hội ngày càng […]

PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

THS. LÊ THỊ HOÀI THU – Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội Thực trạng pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam Ở nước ta, vấn đề an sinh xã hội được đặt ra từ rất sớm. Là một nước chủ yếu là nông nghiệp, nền kinh tế còn chưa phát triển, lại thường […]

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31 2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật :)
%d bloggers like this: