BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI BỞI COVID-19

LS. HOÀNG THỊ HOÀI THU – LS. HỒ THỊ TRÂM – Chuyên gia LƯƠNG VĂN LÝ – CÔNG TY TNHH LUẬT GLOBAL VIỆT NAM LAWYERS 1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại khi hòa cảnh thay đổi bởi Covid-19 Tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra ngày càng diễn biến […]

LƯƠNG CÔNG CHỨC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÂY GIANG Ngày càng có nhiều công chức bỏ việc trong các cơ quan nhà nước để làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân và có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nguyên nhân chính là lương thấp nhưng bên cạnh đó còn là những câu chuyện khác. Bỏ công chức vì lương? […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: